Go to content Go to the main menu Go to search
Employee cleaning desks

Nyheter

Sodexos prioritet är våra konsumenters och medarbetares hälsa och säkerhet

10 mars 2020

Mot bakgrund av den senaste utvecklingen i Covid-19-situationen i ett antal länder samordnar Sodexo globalt för att hantera sin löpande verksamhet och har pandemiplaner för att stödja och skydda sina medarbetare och konsumenter.

Sodexos absolut högsta prioritet är våra konsumenters och medarbetares hälsa och säkerhet.

Sodexo har stärkt de gällande reglerna för livsmedelssäkerhet, personlig hygien och infektionsbekämpning som kommer att minska risken för att detta eller något annat virus sprider sig. Sodexo begränsar också alla icke-nödvändiga affärsresor tills vidare. Denna åtgärd vidtas som en försiktighetsåtgärd.

Lokalt har vi proaktivt hanterat åtgärder tillsammans med våra kunder sedan utbrottet först tillkännagavs, vilket säkerställer fortsatt verksamhet och säkerheten för medarbetarna och konsumenterna där vi geografiskt har verksamhet.

Eftersom situationen utvecklas följer Sodexo riktlinjerna från hälsomyndigheter och lokala myndigheter och kommer att fortsätta att noga övervaka situationen.

För att begränsa risken för spridning av Coronavirus:

Läs mer om vår hälsa- och säkerhetskultur >

 

Tillbaka till listan

Kontakta Sodexo