Go to content Go to the main menu Go to search

Nyheter

Sparx förflyttar servicebranschen

16 december 2020

Två år har gått sedan Sodexos nordiska acceleratorprogram Sparx började sin jakt efter tekniska plattformar med potential att förflytta servicebranschen framåt. Hittills har 12 entreprenörer deltagit i programmet och sex bolag står redo inför den fjärde omgången. Det har varit två år av stort lärande för både i Sodexo och för entreprenörerna.

Arbetsplatsens funktion var under förändring redan innan coronakrisen men den har tagit ett rejält kliv de senaste månaderna. Många tror att människor i tjänstesektorn kommer att ha ett annat arbetsliv framöver jämfört med för ett år sedan.

Sparx lanserades 2018 med ambitionen att ligga steget före våra kunder när det gäller utvecklingen av nya tjänster. Genom acceleratorn skapas ett närmare samarbete och lärande tillsammans med entreprenörer inom tech-branschen som befinner sig i ett uppstartsskede.

”Vår ambition är att samverka och hjälpa unga bolag med att komma igång snabbt och nå sin fulla potential genom vägledning och tillgång till vårt globala nätverk. Det är ett inspirerande och ömsesidigt lärande som hjälper oss att flytta servicebranschen framåt”, säger Magnus Löfsjögård på Sodexo som är programansvarig för Sparx.

Lärdomar

Lärdomar som gjorts sedan starten är till exempel vikten av enkelhet. Det måste vara lätt att förstå produkten eller tjänsten och det värde som den tillför. En annan lärdom är att fokusera på att lösa ett par utmaningar i taget, istället för att lägga fram en lång lista med funktioner.

”Kontorsappen Senion at Work är ett exempel där det finns väldigt många smarta och bra funktioner men där vi nu fokuserar på våra kunders utmaningar och hur vi hjälper dem i situationen de befinner sig i just nu, det vill säga funktioner som bidrar till en trygg och säker återgång till och vistelse på arbetsplatsen”, säger Magnus Löfsjögård.

Entreprenörer med lösningar framtagna i forskarmiljöer behöver testmiljöer för att tydliggöra affärsnyttan. En enkel och väl definierad affärsidé som löser kundernas utmaningar eller behov är nyckeln till framgång.

Globalt intresse

Det finns ett ökat intresse för Sparx bland entreprenörer men Magnus märker också att det interna intresset på Sodexo förändrats. Numera är Sparx och entreprenörerna en naturlig del av företagets tjänsteutveckling.

”Det handlar om att lära känna bolagen, samverka och göra affärer tillsammans. Vi fångar upp behov hos våra kunder och presenterar lösningar som samtidigt öppnar dörrar för entreprenörerna. Vi har blivit bättre på att hitta bolag som har en tydlig koppling till en specifik utmaning och möjlighet som vi ser i vår eller våra kunders verksamhet”, säger Magnus.

Sodexo på global nivå visar stort intresse för den utveckling som sker på den nordiska marknaden. Några av Sparx-bolagen är redan på väg ut i Europa.

”Om vi kan ta ett bolag från Sparx i Norden till global nivå så ska vi göra det. Då finns även möjligheter till finansiering genom en Sodexo-fond”, säger Magnus.

Tillbaka till listan

Kontakta Sodexo