Undersökningsföretaget Universum tilldelar serviceleverantören Sodexo hederspris för sitt kontinuerliga arbete med Employer Branding. Att tydligt kommunicera värderingar och erbjuda bra karriär- och utvecklingsmöjligheter har ökat intresset från unga talanger.

Sodexo är ett värderingsstyrt bolag och har tagit en ledande roll i branschen när det gäller bland annat mångfalds- och inkluderingsfrågor. Unga människor vill arbeta på bolag som har ett högre syfte, ser människors lika värde och som strävar efter att ta tillvara allas kompetens. Sodexo ser kompetensförsörjningen som ett av bolagets affärskritiska områden och drivs därför ytterst av företagsledningen.

Utöver själva yrkeskompetensen söker vi människor med en sund livssyn som möter upp mot våra värderingar Servicebranschen är i en spännande utvecklingsfas där vi går från enkla till komplexa lösningar, vilket ställer krav på bredare kompetens, helhetssyn, strategiskt tänkande och en stor flexibilitet för att snabbt kunna ställa om mot en föränderlig marknad.”, säger Peter Mellin, vd Sodexo AB.

Priserna inom ”Universum Employer Branding Awards” ges varje år till företag som profilerar sitt varumärke och som erbjuder bra karriär- och utvecklingsmöjligheter.

”Sodexos framgång som arbetsgivare omfattas i tre delar; tydliga värderingar, ett starkt fokus på mångfald och inkludering samt ett stort engagemang från ledningen. Detta gör Sodexo till en väldigt värdig vinnare av Universums Hederspris inom Employer Branding 2020”, säger Claes Peyron, vd Universum Global.

 

Motivering hederspris:

Detta företag har haft stor kontinuitet i arbetet och varit först ut i sin bransch. De har lyckats lyfta företagets erbjudande gentemot talanger. Vidare har de varit en förebild då det gäller inkluderings- och mångfaldsfrågorna. De har presenterat mycket hållbara och starka resultat. Ledningen har ständigt varit närvarande i dessa frågor vilket bidragit till framgången.

Här kan ni se när vi får vårt pris på Galan:

Hör när vår VD Peter Melin talar på galan:

 

Tillbaka till listan
Så här kan du nå oss Öppen delning och andra åtgärder