Go to content Go to the main menu Go to search
Woman watering plants

Ansvarsfull tillväxt

År 1966 var vi bland de första företagen i världen som lade till ett socialt element i kärnan av vår affärsidé. Varför? Därför att vi alltid har velat ha en tillväxt som känns rimlig. Rimlig för våra medarbetare som kommer till jobbet varje dag. Rimlig för våra kunder och leverantörer som vill ha relationer som bygger på gemensamma värden. Rimlig för våra aktieägare som vill ha långsiktig, hållbar tillväxt. Och för de miljoner människor vi servar och som förväntar sig att vi ska ha en positiv inverkan varje dag.

Better Tomorrow 2025

Idag handlar ansvarsfull tillväxt om att hitta och följa upp vad vi kan göra bättre, säkrare, hälsosammare och miljövänligare. Det handlar om att ta bättre hand om våra medarbetare, erbjuda bättre måltidsservice och andra tjänster samt agera bättre som samhällsaktör.

År 2009 när vi skulle komma på ett namn till vår  hållbarhetsplan, kändes namnförslaget ”Better Tomorrow Plan” som ett självklart val.

Detta eftersom allt vi gör ska leda till en bättre morgondag. En morgondag som är bättre för individerna som är våra medarbetare, kunder och gäster. Bättre för våra  lokala samhällen och för vår omvärld och resurserna som vi alla delar på.

Idag är Better Tomorrow 2025 drivkraften bakom våra åtgärder och måttstocken på våra framsteg i de flesta betydelsefulla frågor, som antingen påverkar vad vi gör eller som vi i vår tur kan påverka.

Med stöd av den internationella, ideella organisationen Business for Social Responsibility har vi genomfört intervjuer med medarbetare, kunder och konsumenter som hjälpt oss att identifiera och ranka frågorna efter deras påverkansgrad. Resultatet kan du se i tabellen nedan.

Denna utvärdering ledde fram till att vi identifierade 9 åtaganden och konkreta mål  inför 2025, som följer FN:s globala hållbarhetsmål (United Nations Sustainable Goals).

Det är vårt ansvar att följa dessa nio åtaganden som är våra ledstjärnor.

Mäta våra framsteg

Ett åtagande är en sak. Att faktiskt uppfylla det och följa upp resultatet är något annat. Därför tar vi resultatmätning på största allvar.

Vi följer upp våra åtgärder och framsteg gentemot våra åtaganden i ett redovisningssystem som omfattar 58 indikatorer på anläggnings- och landsnivå. Förutom åtaganden mäter vi också våra framsteg på 20 olika områden, bland annat medarbetarengagemang och arbetsförhållanden, mångfald och könsbalans, hållbar och ansvarsfull upphandling, vår miljöpåverkan och vår påverkan på lokalsamhällen.

Varje år granskas alla inhämtade data och deras riktighet kontrolleras av våra interna och externa revisorer.

Detta hjälper oss att upptäcka risker, svaga signaler, marknadstrender samt förväntningar från kunder och konsumenter, så att vi kan infoga hållbarhetspraxis i våra aktiviteter på bästa sätt.

Våra framsteg mot 2025

Vi är ödmjuka i vår strävan mot hållbarhet, eftersom vi vet att dina förväntningar på oss är höga. Samtidigt är vi stolta över de framsteg vi har gjort och är realistiska när det gäller våra förbättringsområden.

Viktiga höjdpunkter under 2018

Vill du veta mer om våra framsteg när det gäller andra viktiga frågor relaterade till våra aktiviteter? Titta gärna igenom våra icke-finansiella nyckeltal för att se vilka framsteg vi har gjort inom Sodexo, när det gäller frågor utöver våra nio åtaganden.

Leva upp till våra åtaganden

Vi ställer krav på oss själva att uppträda ansvarsfullt i kontakten med våra kunder, partners och leverantörer, för att minska skadlig påverkan som våra aktiviteter kan ge upphov till.

Därför upprättar vi policydokument och regler som styr upp vår praxis och hur vi förväntas agera kring viktiga frågor, som exempelvis respekt för mänskliga rättigheter, djurskydd och principer för upphandling.

Responsible Business Conduct & Ethics

Diversity and inclusion

Animal Welfare

Responsible Sourcing

Healthy Diets

Responsible Resource Usage

Stop Hunger

Utmärkelser och erkännanden

Att göra affärer på ett ansvarsfullt sätt är en del av vårt uppdrag och kärnan i allt vi gör. Det är ingenting vi gör för att få utmärkelser eller erkännanden. Vi känner oss dock ödmjuka och hedrade när vi får utmärkelser och internationella erkännanden för vårt arbete. För oss är dessa som en klapp på axeln, som uppmuntrar oss att fortsätta tänka proaktivt kring vår långsiktiga påverkan och att säkerställa att vår verksamhet blir allt mer hållbar.

Kontakta Sodexo

Sodexo Sverige

Besöksadress: Dalvägen 22 (Arenastaden, Solna). Telefon (växel) +46 (0) 8 5788 4000