Go to content Go to the main menu Go to search
Woman Ironing

Vår säkerhetskultur

Våra medarbetares, kunders och konsumenters hälsa och säkerhet är av högsta prioritet för oss.

Vi har en nollvision när det gäller olyckor. Vi vet att det allra bästa sättet att förhindra olyckor är genom att ha en säkerhetskultur på plats:

Kontakta Sodexo

Sodexo Sverige

Besöksadress: Dalvägen 22 (Arenastaden, Solna). Telefon (växel) +46 (0) 8 5788 4000