Vi har en nollvision när det gäller olyckor. Vi vet att det allra bästa sättet att förhindra olyckor är genom att ha en säkerhetskultur på plats:

Kontakta Sodexo

Sodexo Sverige

Besöksadress: Dalvägen 22 (Arenastaden, Solna). Telefon (växel) +46 (0) 8 5788 4000