Uppdaterad 17 mars 2020

Personligt meddelande från koncernchef Denis Machuel om COVID-19-pandemin

Spridningen av COVID-19 har nått globala pandeminivåer. Påverkan på människor, företag och samhället som helhet är utan motstycke.

När situationen fortsätter att utvecklas i en oöverträffad takt, inbjuder vi dig att lyssna till Denis Machuel, koncernchef för Sodexo, som personligen riktar sig till våra kunder och konsumenter i dessa svåra tider för att dela de åtgärder som Sodexo vidtar för att hantera påverkan samt bevara hälsan och säkerheten för våra medarbetare, kunder, konsumenter och samhällen där vi har verksamhet.

Mot bakgrund av den senaste utvecklingen i Covid-19-situationen i ett antal länder samordnar Sodexo globalt för att hantera sin löpande verksamhet och har pandemiplaner för att stödja och skydda sina medarbetare och konsumenter.

Sodexos absolut högsta prioritet är våra konsumenters och medarbetares hälsa och säkerhet.

Sodexo har stärkt de gällande reglerna för livsmedelssäkerhet, personlig hygien och infektionsbekämpning som kommer att minska risken för att detta eller något annat virus sprider sig. 

Lokalt har vi proaktivt hanterat åtgärder tillsammans med våra kunder sedan utbrottet först tillkännagavs, vilket säkerställer fortsatt verksamhet och säkerheten för medarbetarna och konsumenterna där vi geografiskt har verksamhet.

Allt eftersom situationen utvecklas, fortsätter Sodexo följa riktlinjerna från hälsomyndigheter och lokala myndigheter.

Corona-översikt till våra kunder

Sodexo har affärskontinuitet och pandemiplaner, vi arbetar dygnet runt för att säkerställa att våra team har rätt verktyg och information för att minska överföringsrisken och mildra eventuella misstänkta eller bekräftade fall, vare sig det är på jobbet eller hemma. Sodexo anser att alla organisationer har en roll att spela för att adressera COVID-19. Genom att arbeta med våra kunder och mobilisera våra medarbetare kan vi hjälpa till att minska spridningen av detta virus och mildra dess inverkan.

Sodexos respons på COVID-19

Stoppa spridningen

Använd detta material för att skydda dig själv och dina teammedlemmar.

Så här kan du nå oss Öppen delning och andra åtgärder