Stöd Sveriges Stadsmissioner till förmån för människor som drabbats av situationen i Ukraina – Sodexo dubblar gåvan

Under Stop Hunger Servathon 2022 i april och maj lägger vi fokus på att samla in pengar till Sveriges Stadsmissioner, till förmån för flyktingar från Ukraina som de hjälper genom sina verksamheter på över 30 orter i landet. Skänk en gåva enkelt via Swish. Det belopp du skänker dubblas av Sodexo.

Stadsmissionen och flyktingkrisen i Ukraina

Stadsmissionen har lång och upparbetad erfarenhet av att snabbt ställa om sina verksamheter för att möta akuta kriser. De förbereder nu en mobilisering för att rikta sina resurser till att hantera en ökad flyktingström från Ukraina till Sverige.

Stadsmissionen arbetar med iordningställande av trygga och lugna boendemöjligheter för dem som flyr till Sverige från kriget i Ukraina. Fokus ligger på barn då det primärt är barn och deras mammor som kommer, men även äldre ingår i målgrupperna.

Utöver boende erbjuds även bland annat mat, kläder, leksaker och hygienartiklar. Stadsmissionen har personal med kompetens och erfarenhet av psykosocialt arbete samt engagerade volontärer som hjälper till. I ett längre perspektiv kan de erbjuda fortsatt stöd genom bland annat enskilda samtal, vägledning, studiestöd, aktiviteter och mötesplatser.

Swisha din gåva till Stadsmissionen genom att scanna QR-koden

Scanna QR-koden för att skänka pengar till Sveriges stadsmissioner

 

 

 

 

 

 

 

 

Din gåva går till följande:

Akutstöd
Matkuponger, matpaket/kassar, kläder, hygienartiklar som till exempel blöjor samt kontantkort till mobil.
 
Samordning av korttidsboenden:
En trygg start i Sverige www.tryggstartisverige.se.
 
Långtidsboenden:
Boendeplatser och boendematchning med trygghet och stöd.
 
Meningsfulla aktiviteter på stadsmissionernas mötesplatser för barn och unga: 
En trygg plats för vuxna och barn, med plats för gemenskap och lek samt tillgång till tolkar, jurister och socionomer som hjälper till med praktiska frågor.
 
 
 
Logotyp Stadsmissionen
sverigesstadsmissioner.se – Ett mänskligare Sverige för alla

 

 

Så här kan du nå oss Öppen delning och andra åtgärder