Go to content Go to the main menu Go to search
Four adults talking and laughing together

Förverkliga medarbetarnas potential och utveckla din verksamhet med Sodexos förmåns- och betaltjänster

Den traditionella relationen mellan arbetsgivare och anställd har sett sina sista dagar. Företag som vill få ut det bästa av sina medarbetare måste se och behandla dem som individer. I samarbete med andra företag skapar vi medarbetarupplevelser och smidiga lösningar för omkostnadshantering, både på och utanför arbetsplatsen. Vi har beprövade koncept som stärker medarbetarnas engagemang och gör verksamheter framgångsrika.

Förverkliga medarbetarnas potential

Arbetsstyrkan är den värdefullaste resursen för varje företag. Motiverade medarbetare som trivs är nyckeln till företagets framgångar. Så hur kan du engagera dem, både på och utanför arbetsplatsen? Genom tjänster som gör att medarbetarna hela tiden känner sig uppskattade, från nyttiga måltider till julklappar. Utbildning och handledning som stöttar deras personliga utveckling. Motivationsprogram och belöningar som motiverar och driver resultat. Tjänster för hälsa och välbefinnande som hjälper medarbetarna att balansera arbete och privatliv, samt är till stöd för deras personliga prioriteringar och utmaningar.

Utveckla din verksamhet

Resekostnader är ett huvudbry både för företag och medarbetare. De kan vara jobbiga att administrera, svåra att övervaka och stressiga att utkräva ersättning för. Men det behöver inte vara så. Sodexos heltäckande plattformar kombinerar ekosystemen för omkostnader, så att du får total överblick och kan se allt från pendling till affärsflygresor och bränslekostnader i realtid.

Besök Sodexo's Benefits & Rewards hemsida

Kontakta Sodexo