Den traditionella relationen mellan arbetsgivare och anställd har sett sina sista dagar. Företag som vill få ut det bästa av sina medarbetare måste se och behandla dem som individer. I samarbete med andra företag skapar vi medarbetarupplevelser och smidiga lösningar för omkostnadshantering, både på och utanför arbetsplatsen. Vi har beprövade koncept som stärker medarbetarnas engagemang och gör verksamheter framgångsrika. 

Utveckla din verksamhet genom ökat medarbetarengagemang

Att arbeta nio till fem är inte längre normen. Arbetsliv och privatliv flyter ihop alltmer i vår uppkopplade värld. Relationen mellan arbetsgivare och medarbetare har ändrats och förväntningarna på vad en attraktiv arbetsplats är likaså. Idag förväntar sig medarbetare att behandlas som människor med individuella behov, och inte bara ses som ännu en anställd. I ett kunskapsintensivt samhälle är människorna den viktigaste tillgången i alla företag och organisationer och att frigöra potentialen hos sina medarbetare är en avgörande framgångsfaktor.

Skapa engagemang och motivation

Med över 50 års erfarenhet av att erbjuda tjänster som höjer livskvaliteten för människor har Sodexo Benefits & Rewards Services djup kunskap och insikter om vad medarbetare verkligen förväntar sig, vad de vill ha och behöver för att prestera sitt bästa. Vi hjälper våra kunder att motivera och engagera sina medarbetare, nå sin fulla potential och på så sätt bidra till framgång.

Läs mer om Sodexo Benefits & Rewards services här

Så här kan du nå oss Öppen delning och andra åtgärder