Först och främst har det varit en stor fördel att vara ett globalt bolag. Sodexo har verksamhet i Wuhan och andra delar av världen dit pandemin kom innan den spred sig till Sverige. På så sätt fick vi i Norden lite extra tid på oss att reflektera och addera ytterligare risker till de lagstadgade riskbedömningarna. Vi följer självfallet Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer men håller oss också informerade om hur våra kollegor i andra länder hanterar smittrisker för både medarbetare och gäster.

Kunskap ger trygghet

Det finns självklart medarbetare som varit oroliga, men vi har också dem som känner sig tryggare på jobbet än i samhället i övrigt.

Anna Burholm

Vår övertygelse är att oro lindras bäst genom kunskap. Det ger trygghet och vi var därför tidigt ute och informerade om hur viruset sprids, vilka symptomen är och hur man beter sig för att stoppa det. Vi har också varit öppna med att ingen ännu vet allt om viruset men att vi håller oss uppdaterade och följer alla rekommendationer”, säger Anna Burholm, chef för hälsa, säkerhet och miljö på Sodexo AB.

Viktigast är förstås att man stannar hemma om man inte är fullständigt frisk, håller god handhygien och avstånd till andra människor. Vi har reviderat rutiner baserat på de risker som olika tjänster medför. Våra flygplansstädare kom tidigt i fokus eftersom flygplatserna var virusets port till Sverige. Kunskap om smittrisker, noggranna hygienrutiner med handskar och handtvätt skyddade dem. Våra städare på sjukhusens Covid-avdelningar bär samma skyddsutrustning som vårdpersonalen.

Nya rutiner på Nynäs Havsbad

När det gäller hälsa och säkerhet är den lika viktig inom hotell- och konferens som inom vården. På Nynäs Havsbad har i stort sett alla konferensbokningar ställts in men privatpersoner vågar sig fortfarande ut på en avkopplande SPA-helg. För att öka säkerheten har antalet gäster minskats så att rörelseutrymmet i poolområde och matsal blir större.  Städfrekvens och rutiner som spritning av kontaktytor har ökats.

Jag vet att medarbetarna pratat mycket om risker, hur man jobbar säkert och man hjälper varandra genom att påminna om avstånd och handtvätt. Smittriskerna finns ju även utanför jobbet, man måste vara försiktig överallt och självklart stanna hemma om man inte känner sig helt frisk”, säger Anna Burholm.

Övriga säkerhetsrutiner som vidtagits på Nynäs Havsbad är bland annat:

Our Covid-19 response

Så här kan du nå oss Öppen delning och andra åtgärder