Affärslösningen för fastighetsägare

Inside 120x100Inside by Sodexo är vårt koncept för kontorsbyggnader och företagsparker. Genom Inside presenterar vi en affärsmodell för integration med olika typer av arbetsplatslösningar där miljö, tjänster och processer samverkar och bidrar till att företaget utvecklas och blir lönsamma.

Sodexo Meetings & Events

Sodexo Meetings & Events

Inom Sodexo Meetings & Events finns erfarenhet och expertis som sträcker sig från stora internationella evenemang till mindre arbetsmöten och konferenser. Hos oss kan du teckna företagsavtal för möten och konferenser på våra befintliga anläggningar, eller ingå partnerskap med oss kring drift av fullserviceanläggningar.