Quality of life Services

Vi tillhandahåller service för livskvalitet - service som ökar välmående, effektiviserar samt hjälper företag och organisationer att prestera bättre.

SODEXO I SOCIALA MEDIER

Senaste tweet

loading

Fler Sodexowebbar

SODEXOS VD BISTÅR REGERINGEN

120x150_Azita_bordAzita Shariati, utsedd till Sveriges mäktigaste affärskvinna, ingår Regeringskansliets analysgrupp med uppgift att föreslå hur Sverige ska möta nya utmaningar på arbetsmarknaden.

    

Läs mer

CompensEAT

242x81 compenseat 
Hälsosamma och hållbara måltider. Rätt för hälsan och rätt för klimatet.

Läs mer

NYHETER

Fler nyheter