Quality of life Services

Vi tillhandahåller service för livskvalitet - service som ökar välmående, effektiviserar samt hjälper företag och organisationer att prestera bättre.

SODEXO I SOCIALA MEDIER

Senaste tweet

loading

Fler Sodexowebbar

SODEXOS VD BISTÅR REGERINGEN

120x150_Azita_bordAzita Shariati, utsedd till Sveriges mäktigaste affärskvinna, ingår Regeringskansliets analysgrupp med uppgift att föreslå hur Sverige ska möta nya utmaningar på arbetsmarknaden.

    

Läs mer

Sodexo kapar koldioxidutsläppen

242x41_co2

I samarbete med Världsnaturfonden WWF har Sodexo utvecklat en metod för beräkning av hela koncernens totala koldioxidutsläpp. Nu sätter Sodexo upp mål för att minska sina direkta och indirekta koldioxidutsläpp med en tredjedel fram till 2020.

Läs mer

NYHETER

Fler nyheter