Det nya arbetslivet, där kopplingen mellan den fysiska arbetsplatsen och utförandet av arbetet blir allt svagare, kommer att fortsätta även efter att Folkhälsomyndighetens allmänna råd om hemarbete tas bort den 29 september. Bara knappt fyra av tio tjänstemän planerar att jobba 100 procent på arbetsplatsen de närmaste månaderna, visar en ny återkommande arbetslivsundersökning som görs av Novus på uppdrag av Sodexo.

Sodexo har i flera rapporter belyst det paradigmskifte för arbetslivet som pandemin blev en katalysator för. Idag presenteras den första delen av en återkommande arbetslivsundersökning som kommer att publiceras kvartalsvis. Enkäten visar att nästan fyra av tio tjänstemän har jobbat enbart på distans under pandemin och bara lite drygt en fjärdedel har jobbat 100 procent på den gemensamma arbetsplatsen. Knappt en tredjedel tycker att arbetslivet blivit bättre under den här tiden medan drygt fyra av tio upplever den som sämre.

Hur viktigt är det då att få fortsätta jobba flexibelt? Det är nu en lika viktig faktor för en bra arbetssituation som ett bra ledarskap. Men det är också tydligt att det finns stora skillnader bland tjänstemännen. De som är mest positiva till flexibilitet är också de som jobbat mycket flexibelt under pandemin. Vi står alltså inför en situation där var femte tjänsteman i Sverige har jobbat på distans och dessutom tycker att det varit bättre än det tidigare nio till fem-jobbet på kontoret. Samtidigt är det fyra av tio som tycker att arbetet under pandemin fungerat sämre.

Många arbetsgivare försöker nu hitta en policy som ska fungera för alla samtidigt som kontoret snabbt ska byggas om med flera mötesrum. Min rekommendation blir att ha lite is i magen och framför allt börja med de stora frågorna. Hur får vi våra medarbetare att må bra och prestera bra? Och hur kan vi använda flexibilitet för att behålla och attrahera talang till vår organisation. Att hitta en policy som fungerar för alla kommer inte att gå. Risken är då att man hamnar i anarki eller tvärtom detaljstyrning, säger Johanna Langer, Business Transformation Lead på Sodexo.

Hur skiljer sig då tjänstemän som vill ha hög grad flexibilitet mot de som vill jobba till största delen från den gemensamma arbetsplatsen? De som vill jobba fyra dagar på distans är betydligt oftare i åldern 30-49 år. Skillnaden är också tydlig där de som jobbar i privat sektor vill ha betydligt mer flexibilitet än de i offentlig verksamhet. Även tjänstemän med högre inkomst och som bor i villa eller radhus vill ha mer flexibilitet. De som vill jobba i hög grad på den gemensamma arbetsplatsen kännetecknas istället av att de till större delen är män, med gymnasieutbildning som bor i mindre städer i landsbygdskommuner i en hyresrätt.

Undersökningen visar också:

  • Av de som jobbat på distans under pandemin ser hälften positivt på att återgå till den gemensamma arbetsplatsen helt eller delvis medan en fjärdedel är negativa. Men av de som planerar att fortsätta jobba på distans är nästan hälften negativa till en återgång.

  • Fem procent funderar på att byta arbetsgivare för att de inte får jobba så flexibelt som de önskar.

  • Mest negativt med att åter börja jobba från kontoret är att lägga tid på jobbpendling och arbetsresor (41%). Det finns fortsatt en oro för att pandemin inte är över och att kontorsarbete ska öka risken att smitta eller smittas (34%). Men annars är det en ökad stress i vardagen (29%) och en försämring i relationen mellan jobb och fritid (24%) som ses som mest negativt.

  • På den positiva sidan är det utan tvekan att få träffa kollegorna på riktigt som är viktigast (69%). Bättre möten (27%) och få tillgång till de resurser och den service som finns på arbetsplatsen (27%) rankas också högt.

  • Arbetsplatsens viktigaste roll kommer att vara en social plats för planerade och oplanerade möten (54%) samt att skapa en miljö som främjar samarbete (50%). För 38 procent är det på arbetsplatsen det ges möjlighet att jobba fokuserat med arbetsuppgifterna.

En allmän rekommendation utifrån undersökningen blir att skapa ytor både för livliga diskussioner och för koncentrerat arbete, medan det tidigare förhärskande öppna kontorslandskapet nog kan krympas ganska markant ”, säger Johanna Langer, Business Transformation Lead på Sodexo.

 

Om undersökningen:

Undersökningen omfattar 1 043 intervjuer av förvärvsarbetande tjänstemän i privat och offentlig sektor. Undersökningsföretaget Novus genomförde undersökningen sista veckan i augusti 2021 på uppdrag av Sodexo.

 

Sodexos andra rapporter om det nya arbetslivet:

https://se.sodexo.com/inspiration.html

 

Kontakt
 

Eva Kristensson, Kommunikationsdirektör Sodexo
Telefon: +46 76 502 5963
e-post: eva.kristensson@sodexo.com

Johanna Langer, Business Transformation Lead Sodexo  
Telefon: +46 76 502 5815
e-post: johanna.langer@sodexo.com
Tillbaka till listan
Så här kan du nå oss Öppen delning och andra åtgärder