Det globala serviceföretaget Sodexo och rekryteringsföretaget CoGig inleder samarbete för att få fler kvinnor intresserade av chefsjobb. Genom ett talangprogram får kvinnliga ingenjörsstudenter bland annat möjlighet att besöka väletablerade företag som alla lyfter vikten av jämställda arbetsplatser.

”Vi expanderar och är i behov av talanger som på sikt kan leda stora och komplexa uppdrag. För oss handlar samarbetet med CoGig om att inte gå miste om viktig kompetens. Genom att vara en del av talangprogrammet får vi möjlighet att visa på de utvecklingsmöjligheter som finns inom Sodexo och hur vi arbetar för att stötta våra ledare”, säger Peter Mellin, VD Sodexo AB.

Peter Mellin,VD Sodexo AB
Peter Mellin, VD Sodexo AB

Female Leader Engineer är ett talangprogram för kvinnliga ingenjörsstudenter i slutet av sin utbildning, med främsta syfte att inspirera fler kvinnor att inta en ledande roll. Programmet är en mötesplats för svenskt näringsliv och ingenjörsstudenter med ledarpotential. Via ett skräddarsytt program med bland annat besök hos partnerföretagen får deltagarna en djupare förståelse för företagens verksamhet och utmaningar, samt möjlighet att upptäcka vilka roller de kan inta i framtiden. 

Sodexo ansluter sig till programmet med de redan befintliga partnerföretagen Ericsson, Fortum, Kone, Sandvik, Scania, Skanska, SSAB, AFRY och Stora Enso. Företagen representerar en bredd men har gemensamt att de alla lyfter fram vikten av jämställdhet.

“Jag är så glad att välkomna Sodexo till programmet och ser fram emot att tillsammans bidra till fler kvinnor på ledande positioner”, säger Lena Larsson, VD på CoGig.

Lena Larsson, VD på CoGig
Lena Larsson, VD CoGig

Nästa omgång av programmet körs hösten 2023 och avslutas med en gala i november då en av deltagarna koras till årets Female Leader Engineer. Deltagaren som får utmärkelsen erbjuds ett personligt utvecklingsprogram via Anna Landegren och Nya Ledarskapet.

FÖR MER INFORMATION OM PROGRAMMET:

Emma Fredriksson, Programansvarig CoGig: 073-944 81 73, emma.fredriksson@cogig.se

Kontaktperson Sodexo:

Vera Björklund, Talent Acquisition & HR Coordinator
+46 76 502 39 40
vera.bjorklund@sodexo.com 

Mer om programmet Female Leader Engineer: https://www.femaleleaderengineer.se/

Om CoGig

CoGig arbetar sedan 2013 med visionen att makten i näringslivet ska vara jämnt fördelad mellan kvinnor och män. Som People Partner inom employer branding och rekrytering arbetar CoGig med tre årliga talangprogram för kvinnliga och icke-binära ingenjörsstudenter, nätverksbaserad rekrytering och utveckling inom employer branding via event och workshops. Vi är stolta över att samarbeta med flera av de mest inflytelserika företagen i Sverige för att omvandla vår vision till verklighet. www.cogig.se  

Tillbaka till listan
Så här kan du nå oss Öppen delning och andra åtgärder