Servicebolaget Sodexo har inlett ett samarbete med foodtech-bolaget Meal Makers som gör det möjligt att rädda tonvis med mat. Genom en digital marknadsplats får inköpare på Sodexos restauranger kännedom om vad som finns i livsmedelsproducenternas lager och som av olika anledningar riskerar att bli matsvinn.

Tidigare har tonvis med livsmedel kasserats från livsmedelsproducenternas lager på grund av till exempel kort bäst före-datum eller defekta förpackningar. Meal Makers är en hybrid mellan en digital grossist och marknadsplats där privata och offentliga kök får möjlighet att köpa livsmedel som riskerar att bli till matsvinn direkt från producentens lager.

Sodexo är först ut på den privata marknaden med en gemensamt utvecklad digital lösning som säkerställer att livsmedel som räddas uppfyller företagets samtliga krav. 

”Vi har redan räddat flera ton livsmedel. För att nå både våra egna och FN:s klimatmål måste mängden mat som slängs helt i onödan omgående minimeras. Genom samarbetet är vi med och minskar svinn som uppkommer även utanför våra egna verksamheter”, säger Magnus Holmegård, inköpschef livsmedel Sodexo Sverige och Danmark.

I dagsläget omfattar Meal Makers marknadsplats drygt 80 svenska leverantörer. För att undvika onödiga transporter samfraktas beställda varor med livsmedel till butiker och företag i samma område.

"Jag är övertygad om att samarbetet kommer att inspirera och visa vägen för fler privata aktörer, liknande det vi ser på den offentliga sidan. När de stora kommunerna väljer att upphandla vår tjänst möjliggör de samtidigt för fler", säger Christian Pettersson, vd och medgrundare Meal Makers.

Sodexo påbörjade ett omfattande matsvinnsarbete 2012 och mäter sedan dess dagligen matsvinn som uppkommer i kök och restauranger. Flera åtgärder har vidtagits för att nå företagets globala mål om att halvera matsvinnet från de egna verksamheterna fram till och med 2025.

Kontakt

Magnus Holmegård, Inköpschef livsmedel Sodexo Sverige och Danmark
Telefon: +46 76 502 3293
e-post: magnus.holmegard@sodexo.com

 

Tillbaka till listan
Så här kan du nå oss Öppen delning och andra åtgärder