Våra tjänster...

Integrerade fastighetstjänster, där vi sköter allt som behövs i anläggningen är definitivt bra för affärerna. Det hjälper dig att upprätthålla enhetliga servicenivåer. Genom att arbeta proaktivt minskar risken för störningar. Utforma en global ”best practise” till konkurrenskraftigt pris. Med Sodexo får du en unik kombination av global och lokal expertis.

Sodexomedarbetare som torkar av ett bord

Våra städtjänster

Sodexo erbjuder flexibla och miljövänliga städmetoder som bidrar till rena, säkra och trivsamma miljöer hos våra kunder. Vår mångåriga erfarenhet från olika typer av städuppdrag gör oss till en av branschens främsta städleverantörer.

Läs mer
Receptionsmedarbetare

Receptionen: representerar dig och ditt varumärke

Receptionen är ofta det första en besökare möter och vi förstår värdet av att göra ett starkt första intryck. Vi utformar receptionen och anpassar våra receptionstjänster utifrån varje kunds behov och våra professionella medarbetare utbildas om verksamheten, rådande värderingar, arbetsverktyg etc. för att kunna representera dig och ditt varumärke på bästa möjliga sätt.

Sodexo Grounds Maintenance staff mowing a lawn and cutting hedges wearing protective clothing

Parkskötsel: perfekta omgivningar

Första intrycket räknas. Välskötta marker runt husen visar upp din organisation från sin bästa sida. Exteriör och interiör landskapsskötsel, underhåll av idrottsarenor, dammar och trädvård är bara några av Sodexos expertområden.

Sodexo employee putting an item of mail in a pigeon hole

Posthantering: som ett brev på posten

Vill du göra din posthantering effektivare? Rationalisera den. Hantera externposten lika effektivt som internposten. Låt gods i distribution jobba hand i hand med utgående gods. Med andra ord – låt Sodexo sköta det.

Two Sodexo employees sorting archived boxes of documents

Dokumenthantering: sekretess prioriteras

Det krävs mycket planering och förberedelser för ett lyckat evenemang. Våra reprografitjänster omvandlar din vision till professionella trycksaker och material. Om du hanterar känsliga och konfidentiella uppgifter kan Sodexo sköta hela processen på ett säkert sätt. Vi skapar ett smidigt arbetsflöde, säkerställer effektivitet och upprätthåller kvalitetsnormer.

Sodexo employee driving a small truck to move waste bins

Avfallshantering: värdet i avfall

Nu bedöms man inte längre bara efter vad man producerar, utan också vad och hur man kasserar. Sköter ditt företag sitt avfall på ett miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt? Uppnår ni målen för er avfallshantering? Dags att tala med Sodexo.

Konferenscenter: möten att minnas

Möten, konferenser och teambuilding-dagar – det är viktiga händelser i almanackan. Att hitta rätt mötesadministratör kan göra hela skillnaden. Någon som kan hjälpa dig att hitta den perfekta platsen och samordna alla detaljer. Någon som Sodexo.

Så här kan du nå oss Öppen delning och andra åtgärder