Om Sodexo

Vi erbjuder ett varierat utbud av servicetjänster till organisationer inom privat och offentlig sektor. Vår hållbarhetsplan är integrerad i våra tjänster som omfattar måltider, arbetsplats- och integrerade fastighetstjänster, förmåns-, betal- och hushållsnära tjänster. Vår mission är att bidra till ökad livskvalitet.

Välj önskvärd bransch för att få reda på mer information om hur vi kan hjälpa dig.
Om Sodexo
Så här kan du nå oss Öppen delning och andra åtgärder