Go to content Go to the main menu Go to search
Co-workers pointing at a screen

Företag och industri

Arbete på ett nytt sätt: Satsa på en inkluderande, engagerande och produktiv arbetsplats – idag och imorgon

Tänk dig en arbetsplats där människor kan uppfinna, inspirera, leda och lära. Där arbetsmiljön och kulturen hjälper varje medarbetare att blomstra, med en ledning som bejakar arbetets föränderliga natur. Vi kallar det Work Reimagined – Arbete på ett nytt sätt – och vi samarbetar med organisationer i hela världen för att förverkliga detta i deras arbetsmiljöer.

Fokusområden

Female co-workers talking

Finansiella tjänster: Få till balansen

Finansiella tjänsteorganisationer är starkt reglerade. Hur balanserar du efterlevnad med att skapa samarbete i en flexibel arbetsmiljö? Minska stress och öka smidighet i samarbete med Sodexo. Förbättra medarbetarnas livskvalitet. Tänk om och se med nya ögon på alla aspekter av arbetsplatsen.

Group of people trying on virtual reality headsets

Konsumentprodukter: Bli den arbetsgivare alla vill ha

Företag som säljer konsumentprodukter står inför utmaningen att attrahera och hålla kvar de mest talangfulla medarbetarna för framtiden. Vårt svar? Förstå vad som motiverar millenniegenerationen och generation Z, de som du vill nå. Bygg en arbetsmiljö runt dem som har ett starkare digitalt fokus och socialt engagemang.

Co-workers in an open plan office looking at their laptops and computers

Teknik: I innovationens framkant

Teknikföretagens arbetsplatser formas av den digitala tidsålderns barn. Generation Z och millenniegenerationen förväntar sig att tekniken ska definiera deras arbetssätt. Digitala lösningar och innovationer är centrala i Sodexos tjänster. Allt handlar om att förbättra livskvalitet och bygga socialt engagemang.

Male barista standing behind counter

Professionella tjänster: Attrahera och inspirera proffs

De bästa proffsen är mycket eftersökta. Vi hjälper deras arbetsgivare att hålla dem inspirerade och motiverade. Att förbättra deras livskvalitet samtidigt som produktiviteten ökar. Att utforma arbetsplatsen i enlighet med deras känslomässiga behov. Att integrera teknik som skapar en smidig balans i livspusslet.

Scientists in full body protective suits looking in to microscopes

Läkemedel och livsvetenskap: En ledande formel

Läkemedelsbranschen är pressad. Kostnaderna för utveckling stiger. Administrativa uppgifter stjäl tid för forskarna i labbet. Dags för en ny formel. Ett smidigt, innovativt labb för framtiden. Där forskarna kan koncentrera sig på viktig forskning och där vetenskapliga samarbeten medan vi tar hand om deras ”Att-göra-lista”.

Co-workers looking at sheets of paper together and smiling

Kommunikation och medier: Överträffa medarbetarnas förväntningar

Människor vill ha mer av sin arbetsgivare än bara lön. De vill arbeta för företag som har integritet och ett starkt samhällsansvar. Våra lösningar skapar kreativa, innovativa arbetsplatser där medarbetarna uppmuntras att ta del av initiativ som förändrar världen.

170 000

medarbetare:

Visste du?

I sektorn för företag och industri ger vi service till över 10 000 kunder och 15 000 arbetsplatser över hela världen.

Kontakta Sodexo