Vi kan din bransch

Servicetjänsterna kring en arbetsplats skapar trivsel och ger anställda bästa möjliga förutsättningar att arbeta kreativt och effektivt. Våra tjänster hjälper företag och anställda att blomstra, och de används av kunder i hela världen. Vi förstår dina utmaningar och erbjuder beprövade lösningar men skapar också nytt som är anpassat efter just dina förutsättningar och önskemål.

Female co-workers talking

Finansbranschen

Finansiella tjänsteorganisationer är starkt reglerade. Hur balanserar du efterlevnad av regelverk med en flexibel arbetsmiljö? Vi hjälper dig att hitta balansen och erbjuder lösningar som ökar smidighet och minskar stress.

Group of people trying on virtual reality headsets

Konsumentbranschen

Företag som säljer konsumentprodukter behöver attrahera talangfulla medarbetare. Vi vet vad som motiverar generation Y och Z och kan hjälpa dig att bygga en digital och social arbetsmiljö som bidrar till deras trivsel.

Co-workers in an open plan office looking at their laptops and computers

Teknikbranschen

Teknikföretagens arbetsplatser formas av den digitala tidsålderns generation. Därför är det digitala centralt i Sodexos servicelösningar. Vårt mål är alltid inställt på att öka de anställdas livskvalitet.

Male barista standing behind counter

Attrahera och inspirera proffs

För att locka till sig och behålla arbetsmarknadens främsta talanger behöver man välfungerande arbetsplatser med servicetjänster som täcker upp både privat- och yrkesliv. Vi erbjuder integrerade servicetjänster och digitala lösningar som hjälper dig att vara en attraktiv arbetsgivare.

Scientists in full body protective suits looking in to microscopes

Läkemedelsindustrin

Sodexo har mångåriga samarbeten med några av världens främsta läkemedelsbolag. Vi stöttar dem genom våra arbetsplatstjänster med målet att öka samarbete, produktivitet, trivsel och medarbetarengagemang.

Co-workers looking at sheets of paper together and smiling

Kommunikations- och mediebranschen

Människor vill ha mer av sin arbetsgivare än bara lön. De vill arbeta på företag som intresserar sig för samhällsfrågor och tar ansvar. Våra servicetjänster skapar kreativa och innovativa arbetsplatser där medarbetarna uppmuntras att ta initiativ som förändrar världen.

170 000

medarbetare:

Visste du?

I sektorn för företag och industri ger vi service till över 10 000 kunder och 15 000 arbetsplatser över hela världen.

Så här kan du nå oss Öppen delning och andra åtgärder