Go to content Go to the main menu Go to search
En man håller i en penna

Policyer och positionering

Vi vet hur viktigt det är att arbeta ansvarsfullt för att minska den negativa påverkan som kan uppstå från vår affärsverksamhet. Vi har implementerat policyer och uppförandekoder som våra partners måste följa. De klargör vår praxis och våra policyer när det gäller mänskliga rättigheter, djurskydd och upphandling.

Kontakta Sodexo

Läs vår hållbarhetsrapport för 2020