Vårt pressrum

Bekanta dig med vår hållbarhetsrapport!

I vår hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2021 har vi samlat en del av de hållbarhetsrelaterade aktiviteter som genomförts under året.

Hållbarhetsrapport Sodexo Sverige 2021

Read our Corporate Sustainability Report!

We encourage you to explore Sodexo Sweden´s 2021 stories and achievements within the area of sustainability and our commitment to a Better Tomorrow. 

 

Corporate Sustainability Report Sodexo Sweden 2021

Undersökningar och rapporter

Så här kan du nå oss Öppen delning och andra åtgärder