Vårt pressrum

Bekanta dig med vår Better Tomorrow Yearbook!

I vår Better Tomorrow Yearbook för verksamhetsåret 2022 har vi samlat en del av de hållbarhetsrelaterade aktiviteter som genomförts under året.

Better Tomorrow Yearbook Sodexo Sverige 2022
Så här kan du nå oss Öppen delning och andra åtgärder