Sodexos Speak Up är en konfidentiell whistleblowerfunktion för Sodexomedarbetare samt partners att rapportera händelser eller beteenden som strider mot vår uppförandekod eller är olagligt. Alla rapporter hanteras noggrant av vår koncern.

Vem kan göra en rapport?

Alla som arbetar för eller på uppdrag av Sodexo kan lämna in en rapport. Det är också öppet för alla parter som vårt företag har eller har haft någon typ av affärsrelation med (affärspartners, leverantörer, aktieägare, agenter, distributörer, representanter och konsumenter) som vill väcka oro över eventuella oegentligheter.

Hur lämnar man in en rapport?

Om du misstänker oegentlighet och verkligen tror att saken inte kan hanteras via någon annan tillgänglig kanal, kan du använda Sodexo Speak Up. Där finns möjlighet att lämna en rapport konfidentiellt och på ditt eget språk. Sodexo Speak Up drivs av en oberoende tredje part och är tillgänglig dygnet runt, 365 dagar om året.

Konfidentiellt och utan repressalier

Alla personer som hör av sig är skyddade och du kan dela dina misstankar anonymt. Du kan känna dig säker på att du inte kommer att drabbas för att du i god tro uppmärksammar misstänkt oegentlighet. Ingen form av hot eller vedergällning tolereras. Vedergällning behandlas som en disciplinär fråga.

När du har slutfört din rapport (online eller via telefon) får du en unik kod som kallas ett "åtkomstnummer”. Detta nummer kan användas för att ringa tillbaka eller komma åt Sodexo Speak Up för att kontrollera framstegen i din rapport.

Genomgång och kontroll

Alla rapporter som Sodexo mottar loggas in i ett ärendehanteringssystem.

Beroende på rapportens art, brådskandegrad och potentiella effekter kommer den att hanteras av lämplig handläggare samt inom rimlig tid.

Om du tror att din misstanke eller att en misstanke som väckts mot dig inte har hanterats på lämpligt sätt eller att en utredning inte har utförts korrekt, vänligen informera Sodexo Group Ethics Office.

Sodexo Group Ethics Office:

255 quai de la Bataille de Stalingrad 92866 Issy-les-Moulineaux Cedex 9 – France

Mer information:

Innan du går vidare med en rapport, vänligen läs igenom vår guide:


Gör din anmälan via:

Så här kan du nå oss Öppen delning och andra åtgärder