Med flera miljarder euro som spenderas på matinköp per år och med varor från över 150 000 leverantörer världen över, har vi en stor möjlighet att förbättra livskvaliteten för våra intressenter. Vårt mål är att varje krona som vi spenderar ska skapa en positiv inverkan på individer, samhällen och miljö.

Vår strategi för ansvarsfulla inköp har fokus på tre prioriteringar:

Förbättra hälsa, näring och välbefinnande genom val av hälsosamma ingredienser

Olika frukter, bär och grönskaerFyra viktiga kriterier avgör vårt tillvägagångssätt vid upphandling av livsmedel: säkerhet, kvalitet, närhet och hållbarhet. Ingredienserna väljs enligt strikta näringskrav och genomgår en noggrann och objektiv testningsprocess. Våra partners är skyldiga att följa våra leverantörsspecifikationer och får support och hjälp via en kvalitetsövervakningsplan, som inkluderar regelbundna revisioner. Precis som våra gäster gör hemma, köper och serverar vi en blandning av färsk mat direkt från lokala producenter och mat från stora företag inom livsmedelsindustrin.

Läs mer

Främja ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg genom en inkluderande försörjningskedja

en wookpanna med grönsaker som ska stekasGenom en inkluderande försörjningskedja kan vi främja vårt uppdrag att utveckla de lokala samhällen där vi är verksamma och fördjupa vårt engagemang för mångfald och inkludering. Våra samarbeten med mindre och flexibla leverantörer som ligger närmare marknadsutvecklingen ger oss tillgång till nya idéer.

Vårt program för inkluderande leverantörskedjor lanserades i Nordamerika 2001. Målet är att inkludera och främja fler småföretag i vårt ekosystem av leverantörer.

Programmet är aktivt över hela världen och främjar inkludering av leverantörer inom följande tre kategorier:

Bygga en koldioxidutsläppskedja som skyddar naturliga ekosystem

En framtidsstad med byggnader och grönskaUtsläpp genereras i varje steg i vår leveranskedja, från produktion till leverans, vilket motsvarar en större del av företagets globala koldioxidavtryck. Förutom att främja produkter med låga koldioxidutsläpp, väljer och involverar vi leverantörer som delar vårt åtagande att minska utsläppen.

 

 

Ansvarsfulla inköp bidrar till följande FN-mål för hållbar utveckling:

Bild med FN's globala mål

Så här kan du nå oss Öppen delning och andra åtgärder