Go to content Go to the main menu Go to search
A nurse and a doctor smiling together in a hospital baby unit

Hälso- och sjukvård

Framtidens hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården står inför flera utmaningar. Det kommer behövas nya arbetssätt och metoder för att leva upp till krav och förväntningar på tillgänglighet, resultat och lösningar. Vi erbjuder tjänster som bidrar till en produktiv, tillgänglig och trygg vårdmiljö. Det gynnar både patienterna och dina medarbetare.

Fokusområden

Varje land har sina egna sjukvårdssystem. Vi har lång erfarenhet från hälso- och sjukvård i både Sverige och många andra delar av världen. Vi vill att våra världomspännande samarbeten ska bidra till er utveckling.

A sodexo employee showing a hospital employee something on a piece of paper

Välfungerande servicesystem runt vården

Våra servicetjänster på vårdavdelningar och mottagningar stödjer dig som kund i ditt uppdrag att leverera en tillgänglig, effektiv och säker sjukvård. Vi ser till att logistik, materialförsörjning och hjälpmedel fungerar effektivt och att smittspridning förhindras och förebyggs i vårdmiljöerna. Våra måltidslösningar är kvalitetssäkrade och anpassas efter kundernas krav och patienternas behov.

Two people cleaning an operating theatre in a hospital

Initiativ för säker och effektiv vårdmiljö

Patienter, besökare och medarbetare förväntar sig en säker vårdmiljö. Samtidigt vet vi att vårdrelaterade infektioner är en global utmaning som skapar lidande för individen och anstränger vårdens resurser. Vår målsättning är att bidra till att minska risken för smittspridning i vård- och omsorgsmiljöer genom initiativ inom städning, process, informationsdriven innovation och metodutveckling.

Two chefs reading notes in a kitchen

Bra hjälpmedel ökar livskvaliteten

Hjälpmedel har stor påverkan på människors livskvalitet. Sodexo Hjälpmedelsservice möter behov från både brukare och förskrivare. Våra utbildningar inom hjälpmedelsområdet riktar sig till personal inom regioner, kommuner och privata vårdgivare. Vi bedriver även habilitering och rehabilitering för personer med synnedsättning och blindhet så att de kan klara sitt dagliga liv.

Kontakta Sodexo