Go to content Go to the main menu Go to search
Little girl sitting one an adults lap

Bättre livskvalitet för de viktigaste människorna i ditt liv

Dagens livsstilar är föränderliga, och det krävs innovativa tjänster för att upprätthålla god livskvalitet. Hur ordnar du barnomsorg som gynnar utvecklingen under de viktiga, tidiga åren? Hur klarar du dig självständigt i hemmet när du blir äldre? Skulle du kunna balansera jobb och privatliv bättre om någon tog hand om dina personliga ärenden när du är på jobbet? Sodexo har en del av svaren.

Sodexo Concierge ger effektivare tidshantering för dina medarbetare

Med Sodexo Concierge kan dina medarbetare, patienter, boende, studenter och besökare förbättra sin livskvalitet samtidigt som de stärker ditt företags produktivitet, resultat och varumärke. Besök Circles hemsida.

Hemtjänst för äldre och deras familjer

I mer än 20 år har vi förbättrat livet för vuxna och äldre genom att tillhandahålla sällskap och personliga vårdtjänster i hemmet, var detta hem än må vara.  Nu kan din organisation hjälpa dina medarbetare genom att erbjuda dem vård och assistans för äldre, så att dina medarbetares nära och kära kan åldras där de helst vill vara – i hemmet. Få professionell hjälp med exempelvis matlagning, lättare hushållsarbete, inköp och transport till läkarbesök. Sodexo underlättar människors liv varje dag genom att tillhandahålla dessa tjänster i ett flertal länder.

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig att underlätta för dina medarbetare:

Barnomsorg: vårt nyskapande pedagogiska uppdrag

Barnomsorg är ofta ett stort problem för arbetande föräldrar. De alternativ som finns är ofta alltför dåligt anpassade till vad upptagna människor behöver. Det var dags för något annorlunda. Sodexo investerade i Crèche Attitude och Crèche de France, som drivs av passionerade tvärdisciplinära team. Alla deras dagis är lättillgängliga. Deras öppettider är satta efter föräldrarnas arbetstider, och det finns speciella utvecklingsprogram för både små och lite större barn, som ger alla barn förutsättningar att bli harmoniska världsmedborgare.

Kontakta Sodexo