Dagens livsstilar är föränderliga, Sodexos innovativa tjänster bidrar till att upprätthålla en god livskvalitet. Skulle du kunna balansera jobb och privatliv bättre om någon erbjöd en personlig service i vardagen? Sodexo har en del av svaren.

Sodexo Concierge underlättar vardagen och skapar värde för organisationer

Sodexo Circles Concierge är världsledande inom concierge- och personliga tjänster. Circles står för en spetskompetens inom service och levererar exceptionell service till företag, kontorsfastigheter, sjukhus och högskolor. Vi underlättar vardagen och sparar tid åt våra konsumenter, bidrar till organisationers produktivitet och ökar företags och fastigheters attraktionsvärde. Tjänsterna levereras över disk, online eller telefon och hjälper dina medarbetare, patienter, boende, studenter och besökare att förbättra sin livskvalitet samtidigt som de stärker ditt företags produktivitet, resultat och varumärke. Circles har levererat service till några av världens mest krävande kunder i över 20 år. Besök Circles hemsida.

Så här kan du nå oss Öppen delning och andra åtgärder