Dagens livsstilar är föränderliga, Sodexos innovativa tjänster bidrar till att upprätthålla en god livskvalitet. Hur ordnar du barnomsorg som gynnar utvecklingen under de viktiga, tidiga åren? Hur klarar du dig självständigt i hemmet när du blir äldre? Skulle du kunna balansera jobb och privatliv bättre om någon erbjöd en personlig service i vardagen? Sodexo har en del av svaren.

Sodexo Concierge underlättar vardagen och skapar värde för organisationer

Sodexo Circles Concierge är världsledande inom concierge- och personliga tjänster. Circles står för en spetskompetens inom service och levererar exceptionell service till företag, kontorsfastigheter, sjukhus och högskolor. Vi underlättar vardagen och sparar tid åt våra konsumenter, bidrar till organisationers produktivitet och ökar företags och fastigheters attraktionsvärde. Tjänsterna levereras över disk, online eller telefon och hjälper dina medarbetare, patienter, boende, studenter och besökare att förbättra sin livskvalitet samtidigt som de stärker ditt företags produktivitet, resultat och varumärke. Circles har levererat service till några av världens mest krävande kunder i över 20 år. Besök Circles hemsida.

Hemtjänst för äldre och deras familjer

I mer än 20 år har Sodexo Personal and Home Services förbättrat livet för vuxna och äldre genom att tillhandahålla sällskap och personliga vårdtjänster i hemmet, var detta hem än må vara.  Nu kan din organisation hjälpa dina medarbetare genom att erbjuda dem vård och assistans för äldre, så att dina medarbetares nära och kära kan åldras där de helst vill vara – i hemmet. Få professionell hjälp med exempelvis matlagning, lättare hushållsarbete, inköp och transport till läkarbesök. Sodexo underlättar människors liv varje dag genom att tillhandahålla dessa tjänster i ett flertal länder.

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig att underlätta för dina medarbetare:

Barnomsorg: vårt nyskapande pedagogiska uppdrag

Barnomsorg är ofta ett stort problem för arbetande föräldrar. De alternativ som finns är ofta alltför dåligt anpassade till vad upptagna människor behöver. Det var dags för något annorlunda. Sodexo investerade i Crèche Attitude och Crèche de France, som drivs av passionerade tvärdisciplinära team. Alla deras dagis är lättillgängliga. Deras öppettider är satta efter föräldrarnas arbetstider, och det finns speciella utvecklingsprogram för både små och lite större barn, som ger alla barn förutsättningar att bli harmoniska världsmedborgare.

Så här kan du nå oss Öppen delning och andra åtgärder