Våra medarbetares, kunders och konsumenters hälsa och säkerhet är av högsta prioritet för oss. 

Vi har en nollvision när det gäller olyckor. Vi vet att det allra bästa sättet att förhindra olyckor är genom att ha en säkerhetskultur på plats:

Så här kan du nå oss Öppen delning och andra åtgärder