Vi använder en cirkulär strategi för att säkerställa att vi använder resurser på ett effektivt sätt och inte slösar bort någonting. Vi återanvänder och återvinner, eller ännu bättre, försöker undvika att använda alls. Livsmedelsindustrin har en nyckelroll som handlar om att normalisera hållbara metoder och vi har en unik position när det gäller att driva beteendeförändringar.

För oss börjar resurshantering med att implementera innovativa lösningar, som mät-teknik för matsvinn, och att erbjuda ansvarsfulla alternativ, som att använda miljövänliga förpackningar och ta hand om mat som annars skulle kasseras. Vi informerar våra medarbetare och gäster om hållbara metoder och uppmuntrar våra kockar och andra medarbetare att vara kreativa och pragmatiska i genomförandet av miljövänliga metoder.

WasteWatch minskar matsvinnet

Vi arbetar dagligen med att bekämpa matsvinn. Vi är det första globala måltidsföretaget som kopplar vår finansiering till åtgärder som förhindrar matsvinn.

Vi har sedan 2013 mätt, följt upp och vidtagit åtgärder för att minska vårt matsvinn. Vårt globala mål är att minska matsvinnet med 50% till år 2025.

Förpackningar och återvinning
Mindre engångsplast - ett viktigt steg för miljön

En matig sallad i ett enportionstrågBurkar, lådor, muggar, skålar, redskap, förpackningar, påsar, lock, sugrör, omrörare ... Våra dagliga liv, våra sophögar och hav är fyllda med plast för engångsbruk. För att bekämpa den växande föroreningen föreslår vi innovativa, hållbara förpackningslösningar som går att återvinna. 

Vi har identifierat vår användning av engångsplast och erbjuder istället återanvändbara, naturliga bioplastiska alternativ till kunder i 15 länder, vilket motsvarar 70 procent av våra intäkter.

En minskad användning av engångsplast har även inkluderats i våra operativa protokoll för att bekämpa COVID-19. Vi prioriterar alternativ till engångsplast, tillsammans med strikta rengöringsprocesser och hållbara förpackningslösningar i enlighet med lokala hälsodirektiv.

Samarbeten

en man i möte som gestikulerar med sin handFör att minska matsvinnet på våra uppdrag har vi ett samarbete med våra medarbetare, kunder och leverantörer – från beställning, förvaring, förberedning till servering.

 

En mer cirkulär strategi bidrar till följande FN-mål för hållbar utveckling:

En bild med FNs globala mål

Så här kan du nå oss Öppen delning och andra åtgärder