Vår positiva inverkan

De unika egenskaperna hos varje individ är det som gör våra partnerskap och de samhällen vi tjänar starka. Vi är fast beslutna att skapa en inkluderande kultur vart vi än verkar, att stödja samhällen genom att bidra till deras ekonomiska och sociala utveckling och att tillgodose våra intressenters behov.

Hälsa och säkerhet

Vi vet att olyckor går att förebygga och har antagit en nollvision. Vi tror att en bra säkerhetskultur är det bästa sättet att förhindra skador och ohälsa.

Inkluderande kultur

Vi gör allt vi kan för att säkerställa att varje intressent respekteras och inte behandlas på ett diskriminerande sätt. Vi arbetar med leverantörer, medlemsförbund och organisationer som delar vår vision och strävar efter ett inkluderande samhälle. Vi vet att ett kontinuerligt arbete är avgörande, för att vi ska kunna nå vårt mål om en mer rättvis och inkluderande kultur.

Läs mer

Stop Hunger – agerar för en hungerfri värld

Stop Hunger är ett globalt ideellt nätverk som grundades av Sodexo för över 20 år sedan. Stop Hunger bidrar till FN:s mål om en hungersfri värld genom samarbeten med välgörenhetsorganisationer, vars verksamhet går ut på att stötta lokala organisationer, stärka kvinnor och bistå vid katastrofer.

Läs mer
Så här kan du nå oss Öppen delning och andra åtgärder