Vårt arbete

Från hälsosamma menyer till välmående för våra konsumenter och samhällen, till ansvarsfulla inköp och matlagning. Som tjänsteleverantör är det vår plikt att påverka naturliga, sociala och ekonomiska ekosystem där vi har möjlighet.

Minska vår miljöpåverkan

Sodexo är den första måltidsleverantören som anpassar sitt mål efter FN:s globala målsättning att begränsa den globala temperaturhöjningen till 1,5 °C över förindustriella nivåer. Vårt mål att minska koldioxidutsläppen med 34 procent till 2025 (referensår 2017) har godkänts av initiativet Science Based Targets. Vi vidtar konkreta åtgärder i samarbete med våra intressenter för att nå vårt mål.

Läs mer

Ansvarsfulla inköp

För att minska vår miljöpåverkan så mycket som möjligt prioriterar vi ansvarsfull upphandling. Våra ingredienser väljs enligt strikta krav på kvalitet och hållbarhet och vi strävar efter att skapa en inkluderande och lokal leveranskedja, genom att arbeta med leverantörer som delar våra åtaganden.

Läs mer

Hållbar produktion

Kontrollerade produktionskedjor och ansvarsfull hantering av naturresurser är några av sätten som vi förhindrar förlust av värde på. För oss börjar resurshantering med användning av innovativa tekniska lösningar och alternativa metoder, som att exempelvis använda miljövänliga förpackningar och omfördela mat som annars skulle kasserats.

Läs mer

Hållbara måltider

Våra matvanor påverkar inte bara vår hälsa utan också den biologiska mångfalden och naturresurserna, som i sin tur bidrar till den globala uppvärmningen. Genom våra medarbetares kompetens och ett nära samarbete med våra leverantörer, har vi på Sodexo möjlighet att bidra till en positiv inverkan på matinköp, servering och konsumtion och erbjuda våra gäster mer hållbara alternativ varje dag.

Läs mer
Så här kan du nå oss Öppen delning och andra åtgärder