Go to content Go to the main menu Go to search

Positiv inverkan

Vardagliga ögonblick – från att äta tillsammans, till att dela arbetsutrymmen och interagera med det omgivande samhället – påverkar vår hälsa, vår omgivning och vår planet. Vår mission är att förbättra människors livskvalitet och att upprätthålla den. Sedan 1966 har våra kunder valt oss för att vi bryr oss om maten vi lagar, resurserna vi använder, människorna vi anställer och lokalsamhällena som vi servar. Detta är vår positiva inverkan.

Vår positiva inverkan

Kvinna vattnar med slang

Företagsansvar på Sodexo - Corporate Responsibility

Ända sedan Sodexo grundades 1966 har ett ansvarsfullt företagande varit kärnan. Det var en innovativ idé på den tiden som vi fortsatt att utveckla i takt med att företaget vuxit. Vi tror att företagets samhällsansvar är viktigare än någonsin eftersom våra medarbetare, kunder, leverantörer, konsumenter och aktieägare förväntar sig att vår tillväxt ska bidra till en global positiv inverkan.

Läs mer

Man på toppen av ett berg

Hållbarhet

Från hälsosamma menyer till välmående för våra konsumenter och samhällen, till ansvarsfulla inköp och matlagning. Som tjänsteleverantör är det vår plikt att påverka naturliga, sociala och ekonomiska ekosystem där vi har möjlighet.

Läs mer

En grupp sodexoanställda i uniform

Inkluderande tillväxt

De unika egenskaperna hos varje individ är det som gör våra partnerskap och de samhällen vi tjänar starka. Vi är fast beslutna att skapa en inkluderande kultur vart vi än verkar, att stödja samhällen genom att bidra till deras ekonomiska och sociala utveckling och att tillgodose våra intressenters behov.

Läs mer

En grupp människor vid en arbetsplats

Styrning och ansvarsfull tillväxt

Vårt engagemang för en ansvarsfull tillväxt skiljer ut oss, uppfyller intressenternas förväntningar och bidrar till våra globala resultat. Det är därför vi integrerar våra etiska principer och hållbara lösningar i varje steg av vår verksamhet. Vi ser dem som viktiga strategiska riktlinjer till förmån för våra partners.

Läs mer

Ansvarsfull tillväxt

År 1966 var vi bland de första företagen i världen som placerade ett socialt element i kärnan av vår verksamhetsidé. Varför? Därför att vi alltid har velat ha en tillväxt som känns rimlig.

Läs mer
Kvinna i sodexouniform vattnar blommor

Kontakta Sodexo

Läs vår hållbarhetsrapport för 2020