Familjeaktieinnehav säkerställer oberoende

Vårt oberoende gör det möjligt för oss att upprätthålla våra värderingar, fokusera på en långsiktig strategi, bibehålla kontinuitet i ledningen och säkerställa vår hållbarhet. Denna vision speglas av vårt ihållande engagemang för att bygga en internationell organisation med en stark ledningsgrupp, vårda varaktiga kundrelationer och utveckla framgångsrika integrerade erbjudanden.

 

Sophie Bellon
Sophie Bellon, styrelseordförande och VD för Sodexokoncernen

Corporate Responsibility är kärnan i vårt uppdrag

Under ledning av styrelseordförande Sophie Bellon bestämmer styrelsen företagets strategiska inriktning i linje med vår långsiktiga vision. Sex av styrelsens tolv ledamöter har expertis inom områdena hållbar utveckling, samhällsengagemang och HR och Corporate Responsibility är ett ämne som ofta diskuteras.

Läs mer på Sodexos globala hemsida

Executive Committee är med och stöttarExecutive committee

Executive Committee diskuterar corporate responsibility regelbundet, för att definiera framtida riktlinjer och för att göra framsteg när det kommer till olika hållbarhetsrelaterade utmaningar. Två av bolagets medlemmar i Executive committee är ansvariga för att se över kontinuerliga prestationsförbättringar inom corporate responsibility.

Läs mer på Sodexos globala hemsida

Styrkommittén för Corporate Responsibility

Företagets styrkommitté för Corporate Responsibility består av 13 medlemmar från olika kontinenter, yrken och avdelningar. Kommittén driver vår globala CR-strategi och följer våra framsteg inom olika områden.

Styrkommittén för mångfald, rättvisa och inkludering

Executive Committee tillhandahåller den globala visionen och sätter upp mål som mäts och följs upp. Kommittémedlemmar går ihop för att sponsra enskilda områden inom mångfald, rättvisa och inkludering. De tillhandahåller riktlinjer och hjälper sitt område att göra framsteg, både internt och externt. De förlitar sig på globala, regionala och lokala arbetsgrupper inom mångfald, rättvisa och inkludering, som är bekanta med vår verksamhet och som anpassats till varje samhälle.

Ansvarsfullt företagande

Utöver Better Tomorrow 2025, anger vår deklaration om mänskliga rättigheter och affärsintegritet de strikta integritetsprinciper som Sodexo följer inom sin verksamhet. Dessa principer, som försvaras championed och övervakas av vår oberoende Ethics and Compliance Committee, måste tillämpas systematiskt i alla företagets relationer med intressenter.

Läs mer om etik och ansvarsfulla affärsmetoder

Koncernens Corporate Responsibility-team

En ledningsgrupp koordinerar implementeringen av vår hållbarhetsplan Better Tomorrow 2025 och övervakar dess tillämpning över hela världen. Konsultationer och diskussioner organiseras regelbundet med företagets olika avdelningar: marknadsföring, Supply Chain, globala kontrakt, kommunikation, internrevision, ekonomi, HR, kundretention och strategi.

Better Tomorrow-communityn

Corporate Responsibility-ledare från en mängd olika segment och avdelningar inom Sodexo stödjer hållbarhetsplanens framsteg och implementering. I varje land är dessa medarbetare kontaktpunkter för alla frågor om planen och åtaganden samt initiativ med koppling till planen.

Så här kan du nå oss Öppen delning och andra åtgärder