Våra etiska principer:

Sedan mer än 50 år tillbaka delar Sodexo världen över samma etiska principer, vilket är en stor fördel jämfört med våra konkurrenter.

Våra etiska principer beskrivs i vår ”Uppförandekod för affärsintegritet”.

 

Program för ansvarsfullt företagande bygger på tre hörnstenar:

 

Etik och efterlevnad

Vår kommitté för etik och efterlevnad säkerställer ett ansvarsfullt företagande. Deras uppgift är att:

Vi är också medlem i följande organisationer med hänvisning till deras expertis

 

Vår "Vigilance Plan"

I enlighet med "France’s Duty of Vigilance Act", presenterar "Vigilance Plan" de åtgärder som har införts inom koncernen för att identifiera risker och förhindra allvarliga effekter relaterade till:

Det tar hänsyn till de risker som är förknippade med Sodexos verksamhet såväl som våra dotterbolag och affärspartners, vilket är helt i linje med vår färdplan för företagsansvar.

Ta reda på mer om vårt riskförebyggande i vår "Vigilance Plan"

Så här kan du nå oss Öppen delning och andra åtgärder