Vårt åtagande

Genom att respektera, förstå och tillgodose behoven hos dem vi interagerar med dagligen - våra kunder, leverantörer, konsumenter och samhällen – och se till att varje individ får vara som den är, respekteras och behandlas lika och rättvist, främjar vi mångfald, rättvisa och inkludering över hela Sodexo.

Vi vill att våra medarbetare ska vara sig själva oavsett ålder, kön, nationalitet, kultur eller personliga egenskaper. Vi vill skapa arbetsplatser där alla känner att deras kultur, identitet och upplevelser respekteras och värderas.

Vi är ödmjuka och medvetna om att det att krävs engagemang och reflektion, svåra samtal och kontinuerlig förbättring av vår policys, praxis och initiativ.

Vi arbetar också med våra leverantörer för att främja inkludering, samarbetar med lokala organisationer och förespråksgrupper och ägnar våra filantropiska strävanden åt att stärka utsatta grupper och minoritetsgrupper.

Genom att själva efterleva våra åtaganden och vidta åtgärder mot diskriminering och samtidigt uppmana andra företag och organisationer att följa våra åtaganden kan vi bidra till ett mer öppet, rättvist och inkluderande samhälle.

Vår strategi

Vår strategi stöder direkt FN: s hållbara utvecklingsmål genom att skapa rättvisa och inkluderande arbetsplatser och samhällen och fokusera våra ansträngningar på fem dimensioner:

Främjande av jämställdhet

Under de senaste 20 åren har främjande av jämställdhet varit kärnan i hur vi gör affärer globalt, eftersom vi anser att det ska vara självklart att ha en könsbalanserad arbetskraft. Vi vill att människor av alla kön ska ha lika tillgång till tillväxt och möjligheter på arbetsplatsen.

Står mot diskriminering på grund av kultur, etnicitet och ursprung

Våra medarbetare kommer från hela världen och varje dag interagerar de med människor från olika kulturer och ursprung. Vi förväntar oss att våra medarbetare, från den globala ledningen till våra anställda i frontlinjen, värderar, respekterar och omfamnar alla kulturella skillnader överallt där vi arbetar.

Anställa och ge lika möjligheter för personer med funktionsvariationer

Vi strävar efter att rekrytera, engagera, utveckla och justera vårt sätt att arbeta på våra arbetsplatser så att vi kan locka talanger och stödja medarbetare med funktionsvariationer. På så sätt hjälper vi dem att nå sin fulla potential.

Respektera och acceptera alla sexuella läggningar och identifieringar

Sodexo har åtagit sig att eliminera alla former av diskriminering och att stödja och stå upp för HBTQ+-personer så att alla känner sig uppmuntrade att ta hela sig till jobbet.

Att vara medveten om generationsklyftor

Sodexo anställer människor över flera generationer. Var och en ger olika perspektiv på arbetsplatsen och marknaden. Det är viktigt att dra nytta av både institutionella kunskaper och historiska perspektiv hos de som varit anställda länge, med de framväxande talangernas progressiva tankesätt.

Ansvarsfull tillväxt

År 1966 var vi bland de första företagen i världen som placerade ett socialt element i kärnan av vår verksamhetsidé. Varför? Därför att vi alltid har velat ha en tillväxt som känns rimlig.

Läs mer
Så här kan du nå oss Öppen delning och andra åtgärder