Vår strategi

män och kvinner runt ett bord

Ansvarsfull styrning

Styrelseledamöter och chefer på alla nivåer, från verkställande ledning till den globala ledning som övervakar framstegen i vår hållbarhetsplan Better Tomorrow 2025, är aktivt involverade i vårt företagande. De stödjer och ökar medvetenheten om våra initiativ och säkerställer att de genomförs i vår affärsverksamhet.

Läs mer

Etik och ansvarsfulla affärsmetoder

Våra medarbetare är vår största tillgång och personifierar våra värderingar serviceanda, laganda och utveckling. Var och en av dem förstår och delar våra etiska principer.

Flera händer som ligger ovanpå varandra

Våra samarbeten

Sodexos framgång som arbetsgivare, tjänsteleverantör och samhällsaktör, beror på vår förmåga att bygga varaktiga relationer med våra intressenter genom olika sociala- och miljömässiga program.

Läs mer

Kontakta Sodexo

Läs vår hållbarhetsrapport för 2020