Kvalitets-, miljö- ,arbetsmiljö- och livsmedelssäkerhetcertifiering

Sodexo AB:s samtliga verksamheter och tjänster i Sverige är i sin helhet certifierade enligt de internationella standarderna ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Certifieringen innebär att vi har ett Nordiskt integrerat ledningssystem med gemensamma och tydliga rutiner för kvalitetssäkring, vårt hållbarhetsarbete samt för att säkerställa en trygg arbetsmiljö för våra medarbetare. Vi arbetar med ständiga förbättringar inom dessa tre områden, både inom företaget och tillsammans med våra samarbetspartners. Ett av våra uppdrag har även en ISO-certifiering för livsmedelssäkerhet, ISO 22000.

Auktoriserat Serviceföretag via Almega Serviceföretagen

Sodexo har varit auktoriserad städentreprenör genom Almega städföretagen sedan 2007 då ansökan för auktorisationen öppnades. Vi ser det som strategiskt viktigt att hjälpa till med att bevara och öka seriositeten i branschen. Vårt samarbete med Almega städföretagen innebär att vi har förbundit oss att följa deras riktlinjer för lokalvårdsleveranser.

ServiceID

Som auktoriserad serviceföretag följer vi kravet på ServiceID-kort inom branschen för städtjänster. Syftet med ID-kortet är att stärka branschen och motverka oseriösa aktörer. Det skapar en trygghet för dig som kund, likväl som det är en säkerhetsfråga för dina lokaler. ID-kortet ska bäras av alla anställda inom städtjänster, såväl tillsvidareanställd som tillfälligt anställd personal.

Egenkontrollprogram enligt HACCP-modellen

Alla måltidsverksamheter inom Sodexo har ett fastställt egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet är upprättat enligt HACCP (Hazard Anlysis Critical control Points) och innehåller kontroller av temperatur, städscheman, underhållsplaner och avvikelsehantering.

Sodexo och affärsintegritet

Vi accepterar inte verksamhet någonstans i världen som inte baseras på ärlighet, integritet och hederlighet. För att säkra Sodexos genuina integritet i alla våra verksamhetsförehavanden, följer vi strikta principer som formulerades 2007, “Principles of Business Integrity”.

Så här kan du nå oss Öppen delning och andra åtgärder