Ett stabilt klimat är nödvändigt för att uppnå livskvalitet och välstånd på lång sikt. Det är därför vi samarbetar med Världsnaturfonden (WWF) sedan 2010 med syftet att mäta och minska vårt koldioxidavtryck.

Vi har stora möjligheter att påverka den globala utmaningen i en positiv riktning. Genom samarbeten med våra kunder och leverantörer arbetar vi mot våra gemensamma hållbarhetsmål.

Sodexo har åtagit sig att minska sina koldioxidutsläpp med 34 procent fram till 2025 (jämfört med 2017). Åtagandet godkändes av Science Based Targets-initiativet (SBTi) i juli 2019, vilket innebär att vi är den första måltidsleverantören som anpassar sitt mål efter FN:s globala målsättning att begränsa den globala temperaturhöjningen till 1,5°C över förindustriella nivåer.

Eftersom Sodexos direkta växthusgasutsläpp (Scope 1 och 2) bara utgör en liten del av vårt koldioxidavtryck, fokuserar vi även på att minska indirekta koldioxidutsläpp (Scope 3) tillsammans med våra kunder och leverantörer. Det är i de indirekta utsläppen som vi har störst potential att minska våra tjänsters miljöpåverkan.

Vi har identifierat fyra områden som minskar miljöpåverkan:

Kampen mot matsvinn

Man som pekar på en skärm

Lanseringen av WasteWatch har hjälpt oss att minska matsvinnet på deltagande måltidsuppdrag med 50 procent. Detta motsvarar en besparing på cirka 2 468 ton mat och en minskning av koldioxidutsläpp på 17 163 ton.

Sedan 2013 arbetar vi dagligen med att bekämpa matsvinn. Vi mäter, följer upp och vidtar åtgärder för att minska vårt matsvinn. Vårt globala mål är att minska matsvinnet med 50% till år 2025.

Läs mer

Växtbaserade måltidsalternativ

En svart tallrik med en grönsaksrätt

Enligt FN: s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) producerar boskapsuppfödning 14,5 procent av alla utsläpp kopplade till klimatförändringar. Det är nästan sju gånger mer än de globala flygtransporterna.

Hållbara livsmedelsval är en viktig drivkraft för att uppnå en minskning av koldioxidutsläppen. Vi skapar balans mellan hållbara proteiner och växtbaserade alternativ i våra menyer och informerar gäster och konsumenter om de växtbaserade måltidernas miljöfördelar. Vi uppmuntrar människor att ändra sina kostvanor genom att erbjuda hållbara måltider och läckra växtbaserade rätter i 5000 kök runt om i världen.

Läs mer

 

Koldioxidsnål leveranskedja

En man som går bakom en ko i en bergsmiljöMajoriteten av Sodexos koldioxidutsläpp kommer från vår inköpskedja, främst från varor som kött och mejeriprodukter, palmolja och papper som också driver avskogning. Kärnan i vår inköpsstrategi är att varje krona som vi spenderar ska skapa en positiv inverkan på individer, samhällen och miljö. För att uppnå det bygger vår strategi på tre viktiga ambitioner: Att främja hållbart jordbruk, att tillsammans med andra utveckla produkter och tjänster baserat på principerna för cirkulär ekonomi och förbättrad resurseffektivitet.

Läs mer

Vi främjar innovativa energilösningar genom att använda våra erfarenheter av energihantering

En kulle med flera vindkraftverkVi har förbundit oss att använda 100 procent förnybar el på alla företagsdrivna anläggningar fram till 2025. Målet omfattar även våra kunder. Vi stöder dem i arbetet att nå sina egna hållbarhetsmål. Genom att erbjuda en komplett energihanteringstjänst hjälper vi dem att förbättra sin energieffektivitet. Lösningarna sparar pengar och ger betydande avkastning på investeringen.

Läs mer

 

 

Att vi minskar vår miljöpåverkan bidrar till följande av FN:s hållbara mål:

Så här kan du nå oss Öppen delning och andra åtgärder