Rätt insatser på rätt ställe vid rätt tidpunkt

Om en toalett på er arbetsplats används fyra gånger så mycket som en annan, bör den då inte städas fyra gånger så ofta? Jo, det tycker vi. Med Sodexos tjänst dynamisk städning används IoT-teknik för att mäta hur den faktiska användningen av era lokaler ser ut, så att vi kan anpassa och omfördela våra städinsatser därefter.

Rätt insatser på rätt ställe vid rätt tidpunkt, helt enkelt.

Men det är inte bara oregelbunden användning av toaletter och andra utrymmen som skapar behovet av flexibla arbetslivstjänster.

I det nya flexibla arbetslivet med hybrida arbetsmodeller är det svårt att förutse hur beläggningen på de gemensamma arbetsplatserna kommer att se ut dag för dag, vecka för vecka. Samtidigt bidrar flera andra faktorer, såsom automatisering, digitalisering, en ostadig konjunktur och den gröna omställningen, till att arbetslivet inom flera sektorer är oförutsägbart. Det gör det svårt att beräkna omfattning och karaktär på de arbetslivstjänster som behövs på både kort och lång sikt.

Med dynamisk städning behöver ni inte veta. Vi anpassar vår leverans efter hur era behov förändras. När Sodexos servicepersonal har möjlighet att omfördela insatser efter hur behoven ser ut i realtid, förhöjs kvaliteten på städningen. Dessutom minskar vi städsvinnet, vilket är resurseffektivt ur både ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

Så funkar det

 

Vill du veta mer?

Kontakta Rickard Lans, senior tjänsteexpert på Sodexo Sverige: rickard.lans@sodexo.com, 076 502 37 84.

 
Så här kan du nå oss Öppen delning och andra åtgärder