Bättre livskvalitet för alla

Vi gör goda affärer baserade på god verksamhet i övertygelsen att det har en kraftfull positiv inverkan på de 80 miljoner kunder vi ger service varje dag.

Vi skapar livskvalitet genom att integrera vårt unika och breda serviceutbud av integrerade tjänster samt concierge- och hushållsnära tjänster.

Vi erbjuder hjälp vid varje steg på vägen, från första skoldagen till arbetsplatsen, till komfortabel och trygg omvårdnad på ålderdomen.

Våra integrerade tjänster omfattar måltidstjänster, integrerade fastighetstjänster, arbetsplatsjänster och teknisk service.

Genom att agera ansvarsfullt bidrar vi till ekonomisk, social och miljömässig utveckling överallt där vi har verksamhet. Vi mäter och följer upp framstegen via Better Tomorrow 2025.

För att på ett meningsfullt sätt kunna höja livskvaliteten hos de människor vi ger service varje dag, måste vi också bidra till ekonomisk och social utveckling i de städer, regioner och länder där vi har verksamhet, och det på ett hållbart sätt. Ansvarsfull tillväxt har funnits i vårt dna från början.

Våra medarbetare är vår största tillgång som förkroppsligar våra värderingar: serviceanda, laganda och utveckling. Samtidigt som de upprätthåller de etiska principer som vägleder oss: lojalitet, respekt för människor och lika möjligheter, öppenhet och affärsintegritet.

Upptäck mer

Så här kan du nå oss Öppen delning och andra åtgärder