Den 23-25 maj är Sodexo Hjälpmedelsservice en av utställarna på hjälpmedelsmässan Vitalis i Göteborg. 

Vitalis är Nordens ledande konferens och mässa kring eHälsa och framtidens vård och omsorg. Titta gärna förbi hos Sodexo och lär er mer om våra spännande tjänster för hjälpmedelscentraler och kommuner.

Föreläsningar med Joachim Hilding, Affärsområdeschef Sodexo AB

Joachim Hilding, Affärsområdeschef Sodexo Hjälpmedelsservice
Joachim Hilding, Affärsområdeschef Sodexo AB

23/5 kl 10.20-10.35 - Hjälpmedelsförsörjning när krisen kommer

Pandemin och det nya säkerhetsläget i Europa har förändrat synen på hur sårbart vårt samhälle är. Våra kunder inom kommuner och regioner har tillsammans med oss sökt svar på hur man får en god beredskap för att kunna erbjuda hjälpmedelsförsörjning i kristider. Vi har tillsammans med några kommuner arbetat fram en modell för hur detta ska gå till.

Joachim Hilding beskriver utmaningarna och möjligheterna med denna modell tillsammans med en eller flera kundrepresentanter.

25/5 kl 11.00-11.15 - Verktyg för välfärden, vården och vardagen

Digitalisering av vård och omsorg tillsammans med transformationen till nära vård ställer höga krav på kommuner och regioner. Att förstå fördelarna med nya uppkopplade produkter och sensorer är lätt, men att föra in dem i en verksamhet på ett ordnat sätt kräver stort engagemang och uppbyggnad av nya strukturer.

Sodexo Hjälpmedelsservice har en välbeprövad, cirkulär ösning för distribution och återanvändning av medicintekniska produkter. Vi har verktyg för välfärden, vården och vardagen, som låter våra kunder fokusera på att digitalisera sitt arbetssätt utan att behöva bygga upp digital och logistisk infrastruktur.

Joachim Hilding berättar om Sodexo Hjälpmedelsservice nya digitala plattform för kommuner, regioner och privata vårdgivare, där 20 års erfarenhet av att återanvända medicintekniska produkter kombineras med säker hantering av både patient- och vårdrelaterad data.

 

Joachim Hilding deltar i Hjälpmedelsriksdagens paneldebatt

Paneldebatt "Hälsoekonomi, nyttokalkyler och innovation"

Den 23 maj kl 14.50 - 15.35 medverkar Joachim Hilding, affärsområdeschef Sodexo AB på Hjälpmedelsriksdagen, som anordnas i samband med Vitalis. Joachim kommer att vara med i paneldebatten "Hälsoekonomi, nyttokalkyler och innovation".

Läs mer

Vi underlättar livet för 100 000 personer

I dagsläget använder cirka en procent av de som bor i Sverige ett hjälpmedel från Sodexo. Under våra 20 år i branschen har vi lärt oss att effektivt och säkert hantera stora mängder medicintekniska produkter. Framöver ser vi informatikens många möjligheter men vi får aldrig glömma att ytterst handlar det om människor.  

Sodexos mål med vår hjälpmedelsverksamhet är kort och gott att underlätta vardagen för både våra kunder och de som är i behov av hjälpmedel och andra medicintekniska produkter. Runt 100 000 personer i Sverige använder något av våra medicintekniska produkter. eHälsa är på frammarsch och bidrar i snabb takt till nya tekniska lösningar men försörjningssystemen är i många delar desamma.

”Sodexo har ett ekosystem där medicintekniska produkter, oavsett klassning, kan hanteras i stor skala. I vår infrastruktur finns bland annat verktyg som gör att regioner kan genomföra digitala patientbesök och fånga in vitala parametrar från patienter. För en kommun kan det handla om medicinrobotar och fallpreventionsdetektorer som gör vardagen säkrare för brukarna, säger Joachim Hilding, affärsområdeschef Sodexo AB.

Oavsett om det är vi själva eller vår kund som äger alla medicintekniska produkter kan vi ombesörja allt från inköp till installation och service. Den medicinska data som förmedlas ägs naturligtvis av kunden.

Hållbara tjänster

Runt 100 miljoner människor i 53 länder tar del av någon av Sodexos servicetjänster varje dag. Några av våra främsta mål är att bidra till en positiv ekonomisk, social och miljömässig inverkan över tid. Hjälpmedelsverksamheten är inget undantag.

Logistikprogram hjälper oss att ha kontroll över alla hjälpmedel, oavsett om de ligger på våra lagerhyllor eller finns i olika hem. Regelbundna kontroller av hjälpmedlen håller dem i bra skick, sparar pengar åt våra kunder och minskar hjälpmedlens miljöpåverkan. Vi ser också till att återställa tillbakalämnade hjälpmedel till så nära nyskick som möjligt.

”Service och rekonditionering är två exempel på tjänster som ökar livslängden på ett hjälpmedel. Förutom att spara pengar och minska miljöpåverkan ökar tillgängligheten till olika hjälpmedel”, säger Joachim Hilding.

 

Kontakt

Joachim Hilding, Affärsområdeschef, Healthcare & Seniors
Telefon: +46 76 502 3756
e-post: joachim.hilding@sodexo.com

Jakob Lindbolm, Verksamhetsutvecklare, Healthcare & Seniors
Telefon: +46 76 502 3535
e-post: jakob.lindblom@sodexo.com

Malin Sundling, Kundansvarig Distrikt Logistik, Healthcare & Seniors
Telefon: +46 76 502 5261
e-post: malin.sundling@sodexo.com

Så här kan du nå oss Öppen delning och andra åtgärder