”Patienterna känner sig tryggare när de får vara mer delaktiga i sin vård”.

Det säger Joachim Hilding, affärsområdeschef på Sodexo Hjälpmedelsservice.

På Sodexo hanterar vi stora mängder medicintekniska produkter åt regioner och kommuner sedan snart 25 år tillbaka. Redan idag får över 50 000 patienter i Sverige vår hjälp när de ska introduceras för ny teknik inom egenmonitorering, hemsjukvård och välfärd.

Vi förstår vårdens förutsättningar och patienters behov och har samlat på oss mycket kunskap och erfarenhet om vilka produkter som passar både patienterna och vårdförloppen, och är vana att ta fram anpassade lösningar som ska möjliggöra vården oavsett var patienten befinner sig, berättar Joachim.

"Jag har sett många pilotprojekt där man i den mindre skalan haft väldigt lovande resultat av olika typer av digitaliseringsinitiativ och egenmonitorering. Men alltför ofta får jag intrycket av att det efter pilotprojektet är oerhört svårt att skala upp insatserna och nå den verkliga nyttan. Det innebär ju att många patienter går miste om de möjligheter som införandet av ny teknik skulle innebära för dem. Inte minst när det gäller möjligheten att kunna påverka och vara delaktig i sin egen vård”, berättar Joachim. 

"Sodexo kan hjälpa vården att ta det viktiga klivet från framgångsrik pilot till breddinförandet av medicintekniska produkter som behövs i den nära vården", fortsätter Joachim.

”Det kan vi göra genom vårt väl etablerade nät av distribuerade tjänster där vi finns och där patienten finns, genom vårt mångåriga arbete med hjälpmedelsförsörjning.”

”Vård och omsorgshuvudmännen kan besluta vilka produkter man önskar använda och hur informationen ska presenteras, tolkas och slutligen bidra till att professionen kan ta bättre beslut i vårdprocessen. Allt annat kan i princip överlåtas till oss och därmed inte förbruka tid för redan ansträngd vårdpersonal.”

”Därför håller vi just nu på att tillsammans med flera samarbetspartners utveckla en ny plattform med tillhörande tjänster, där det bland annat ska gå att hantera beställningar av medicinska produkter, leveranser och installationer, reparationer och återanvändning av produkter på ett enkelt och smidigt sätt”, avslutar Joachim.

Vill du veta mer om plattformen och våra anpassade lösningar?

Besök oss i monter K:14 på mässan ”Framtidens Hälso & Sjukvård 2024” på Kistamässan idag eller i morgon, så bjuder vi på mässans godaste kaffe samtidigt som vi kan prata mer om framtidens sjukvård, era behov och våra lösningar. 

Kontakt

Joachim porträtt.jpg
Joachim Hilding

Joachim Hilding, Affärsområdeschef, Healthcare & Seniors
Telefon: +46 76 502 3756
e-post: joachim.hilding@sodexo.com

Jakob Lindbolm, Verksamhetsutvecklare, Healthcare & Seniors
Telefon: +46 76 502 3535
e-post: jakob.lindblom@sodexo.com

Malin Sundling, Kundansvarig Distrikt Logistik, Healthcare & Seniors
Telefon: +46 76 502 5261
e-post: malin.sundling@sodexo.com

Så här kan du nå oss Öppen delning och andra åtgärder