Tekniktjänster: helhetslösning för tekniska tjänster

Hur kan du utforma arbetsplatser som gör livet bättre för dina medarbetare? Hur kan vi hjälpa dig att bli effektivare och optimera din verksamhet? Uppdelning gör en organisation mindre effektiv, det håller alla med om. Allmänna reparationer, tekniskt underhåll, resurshantering och liknande tjänster fungerar bättre om de är sammanhållna. Sodexo kan möta dina vardagliga servicebehov med en mängd tekniska tjänster.

Allmänna reparationer: bättre serviceupplevelse

När något går fel vill man kunna få det åtgärdat snabbt och effektivt. Idealet är att få omedelbar, personlig teknisk support av engagerad personal. Det är vad Sodexo erbjuder.

Teknisk service: effektivare verksamhet

Företagets effektivitet vilar på dina axlar som ledare. Du behöver kunna fokusera på kärnverksamheten och inte på tekniska problem. Sodexos helhetslösning tar bort alla tekniska underhållsproblem från ditt bord, ger respons och säkerställer kontinuitet i din verksamhet.

Resurshantering: uppnå verksamhetsoptimering

Du har beräknat avkastningen på dina resurser. Men kan du vara säker på att företagets risker, kostnader och resultat på lång sikt kommer att ligga kvar på avtalade, kontrollerade nivåer? Sodexos resurshantering kan se till det.

Så här kan du nå oss Öppen delning och andra åtgärder