Tekniktjänster: helhetslösning för tekniska tjänster

Hur kan du utforma arbetsplatser som gör livet bättre för dina medarbetare? Hur kan vi hjälpa dig att bli effektivare och optimera din verksamhet? Uppdelning gör en organisation mindre effektiv, det håller alla med om. Allmänna reparationer, tekniskt underhåll, resurshantering och liknande tjänster fungerar bättre om de är sammanhållna. Sodexo kan möta dina vardagliga servicebehov med en mängd tekniska tjänster.

Allmänna reparationer: bättre serviceupplevelse

När något går fel vill man kunna få det åtgärdat snabbt och effektivt. Idealet är att få omedelbar, personlig teknisk support av engagerad personal. Det är vad Sodexo erbjuder.

Teknisk service: effektivare verksamhet

Företagets effektivitet vilar på dina axlar som ledare. Du behöver kunna fokusera på kärnverksamheten och inte på tekniska problem. Sodexos helhetslösning tar bort alla tekniska underhållsproblem från ditt bord, ger respons och säkerställer kontinuitet i din verksamhet.

Resurshantering: uppnå verksamhetsoptimering

Du har beräknat avkastningen på dina resurser. Men kan du vara säker på att företagets risker, kostnader och resultat på lång sikt kommer att ligga kvar på avtalade, kontrollerade nivåer? Sodexos resurshantering kan se till det.

Egendomshantering: lämna det åt proffsen

Egendom är en stor investering. Hur kan du vara säker på att få den bästa avkastningen? Det beror helt på hur egendomen sköts. Sodexo har ett brett utbud av lösningar inom egendomshantering – från utrymmes- och energihantering till fastighetstjänster.

Space Management: utnyttja ytorna smartare

Att möblera om på arbetsplatsen är inte bara en kosmetisk övning. En genomtänkt planlösning kan ha en dramatisk effekt på medarbetarnas och kundernas upplevelse. Sodexo kan granska dina utrymmen och föreslå förbättringar i enlighet med best practice för arbetsplatser.

Energioptimering: en ljus idé

Energikostnaderna stiger. Oron för miljön blir allt större. Alla företag behöver satsa på långsiktig effektivitet och hållbarhet. Sodexo har stor erfarenhet inom energioptimering, från energikostnader till projektinvesteringar.

Projektledning: projektadministration i toppklass

Det första som en projektledare måste bygga upp är förtroende. Kan du garantera dina kunder optimering på global nivå? Har du en gyllene standard för hälsa och säkerhet, kostnadsoptimering och riskbedömningar? Välkommen till Sodexos ramverk för projektledning.

Projekt: små projekt, höga kvalitetskrav

Varje uppdrag är viktigt. Sodexo hanterar tusentals små underhållsprojekt i hela världen. Samtliga uppfyller kraven enligt ramverket för projekthantering, som säkerställer att projekten genomförs enhetligt och effektivt.

Arbetsplatsinredning: det perfekta valet

Kunder vill ha något mer än bara leverantörer, nämligen betrodda partners. Särskilt när det gäller omstrukturering av deras arbetsplats. Det gäller att förstå vad kunden vill ha och tillhandahålla ändringar, förnyelser och renovationer som leder till det målet. Och det är vad Sodexo gör.

Byggnation: en stark grund ger stabilitet

Du behöver genomgående stöd med att bygga upp en hälsosam och produktiv arbetsplats. Någon som kan ha koll på allt, från arkitektur till hantering av underleverantörer. Någon som kan hjälpa till att samordna kostnadsrådgivning, förstudier och övergripande planering. Någon som Sodexo.

Så här kan du nå oss Öppen delning och andra åtgärder