Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm har beslutat om förlängning av avtalet med Sodexo AB gällande hjälpmedelsverksamheten i den norra delen av länet. Avtalet förlängs med två år vilket innebär att alla optioner nyttjas. Avtalet gäller därmed till sista januari 2024.

Innevarande avtal gäller sedan 2014 och omfattar bland annat lagerhållning, rådgivning, utprovning, distribution, reparation och service av hjälpmedel. Sodexo har arbetat med hjälpmedel i Stockholms norra län sedan 2003. Det mångåriga samarbetet har gjort det möjligt att utveckla en kostnadseffektiv lagerhållning och förbättrad service till brukarna.

”Vi är stolta över verksamheten och välkomnar regionens långsiktighet. Den gör det enklare att jobba med investeringar och satsningar som i förlängningen gynnar brukarna. Den bidrar också till en bättre arbetsmiljö och trygghet för våra medarbetare”, säger Stefan Forsgren, operativ direktör Sodexo Healthcare.

Cirka 120 personer arbetar med hjälpmedelsverksamheten som också omfattar uppdrag från kommuner, privata vårdbolag och stiftelser.

Tillbaka till listan
Så här kan du nå oss Öppen delning och andra åtgärder