Better Tomorrow 2025

Världen förändras. Befolkningstillväxt, klimatfrågor och sociala förändringar påverkar hur vi lever och arbetar. Affärsverksamheter måste också förändras.

Hander

Vi bygger en bättre morgondag för alla

Det är viktigare än någonsin för verksamheter att bidra. Alla verksamheter över hela världen måste bidra på flera sätt för att vi verkligen ska uppnå något.

Sodexo har 425 000 medarbetare och vår uppgift är att göra saker enklare, tryggare och sundare för våra kunder runtom i världen. Vårt engagemang ska bidra till att öka livskvaliteten för de 75 miljoner människor vi har kontakt med dagligen. För att vi ska lyckas med det måste vi tänka på människors behov både idag och i framtiden. Därför har vi tagit fram en CR-karta som vi kallar Better Tomorrow 2025. Åtgärderna i kartan är mätbara och hjälper oss att fokusera på våra långsiktiga mål.

Vi vill bidra till en bättre morgondag för alla. För våra medarbetare, våra kunder, gäster och alla som vi ger service till. För samhället. För hela världen och de resurser som vi alla delar.

Genom att göra det vi kan bäst, varje dag, bidrar vi till en bättre morgondag för alla.

Nio åtaganden för en bättre morgondag

Vi har utarbetat nio åtaganden som ska guida oss vidare. Varje åtagande är mätbart så att vi kan följa våra framsteg och samarbeta för att finna lösningar på utmaningarna..

 

INDIVIDER

SAMHÄLLEN

MILJÖ

Som
arbetsgivare

Förbättra livs-kvaliteten för våra medarbetare.

Säkerställa mångfald hos våra medarbetare och inkludera kultur bättre, som speglar och berikar samhällen där vi har verksamhet.

Främja en kultur med miljömässigt ansvar hos våra medarbetare och på våra arbetsplatser

Som serviceleverantör

Erbjuda och uppmuntra våra konsumenter till att göra hälsosamma livsstilsval.

Främja lokal utveckling, rättvisa, inkluderande och hållbara verksamhets-sätt.

Använda resurser å ett ansvarsfullt sätt och erbjuda förvaltnings-tjänster som minskar koldioxidutsläpp.

Som samhällsmedborgare

Bekämpa hunger och undernäring.

Driva mångfald och inkludering som katalysator för samhälls-     förändring.

Vara bäst på hållbar resursanvändning.

Tre hjärtefrågor

Corporate responsability, hunger

Hunger

Corporate responsability, gender

Jämlikhet

Corporate responsability, waste

Avfall

Video

 

Vår VD Azita Shariati får ofta förfrågningar om att hålla föredrag om hur vi arbetar med hållbarhet, mångfald, inkludering och ledarskap. Här är en summering från en föreläsning hos Electrolux. Ta del av några viktiga budskap och hör åhörarnas reflektioner.

Hållbarhetsrapport 2018

 

Vi har tagit fram en hållbarhetsrapport som beskriver aktiviteter vi har gjort inom Sodexo i Sverige under 2018, för att bidra till en hållbar utveckling.

Se video

 

Broschyr

Läs vår broschyr som förklarar grunderna i vår CR-karta ”Better Tomorrow 2025” och våra hjärtefrågor på ett enkelt sätt.

Vi samarbetar för en ”bättre morgondag”

Verksamheter kan inte skapa en ”bättre morgondag” helt på egen hand. Genom att samarbeta med olika partners kan vi skapa betydelsefulla resultat tillsammans. Inom Sodexo samarbetar vi med globala organisationer, konsumenter och välgörenhetsorganisationer för att göra en skillnad – tillsammans. Och i en del sammanhang har vi startat upp egna framgångsrika initiativ inom enskilda områden.

Utmärkelser och priser

Utmärkelser och priser är bekräftelser på vårt arbete med ständiga förbättringar och ökad positiv inverkan på ”Quality of Life”.

Kontakta oss

Kontakta Group Corporate Responsibility Team via e-post om du vill ha mer information om vårt arbete inom Corporate Social Responsibility eller Better Tomorrow 2025.