Mångfald och inkluderande – våra prioriteringar

Inom Sodexo är mångfald och inkluderande mer än ett moraliskt ansvar eller ett socialt mål. Det är en affärsnödvändighet. Genom nätverk och samarbeten skapar vi en kultur som välkomnar olikheter och uppskattar unika talanger.

mailing service2

Olika etniskt ursprung

Sodexo verkar emot diskriminering på grund av ursprung genom att öka medvetenheten och ge alla lika möjlighet till utveckling. Vi ger service till kunder och konsumenter i alla länder och inom alla kulturer. Det är viktigt för oss att våra medarbetare speglar samma mångfald som finns hos våra kunder. Då kan vi bästa sätt förstå och leva upp till mångfalden av förväntningar på oss.

DIVERSITY CHARTER – NÄTVERKET FÖR MÅNGFALD

242x81-DiverscityCharterSweden
Sodexo är initiativtagare till och medlem i nätverket Diversity Charter in Sweden för erfarenhetsutbyte, inspiration och verktyg kring mångfald.

Sodexo och affärsintegritet

Sodexo och affärsintegritet

Vi accepterar inte verksamhet någonstans i världen som inte baseras på ärlighet, integritet och hederlighet. För att säkra Sodexos genuina integritet i alla våra verksamhetsförehavanden, följer vi strikta principer som formulerades 2007, “Principles of Business Integrity”.

Koncernens HR-rapport 2012

Koncernens HR-rapport 2012

Ta del av Sodexos globala HR-rapport i vår årsredovisning.