Läs om en del av de hållbarhetsrelaterade aktiviteter som vi genomfört under verksamhetsåret 2023 i vår Better Tomorrow Yearbook!

Sodexos vision är att vara förstahandsvalet av servicepartner för våra kunder ​med människan i fokus och hållbarhet integrerat i allt vi gör.​​

Vår globala hållbarhetsplan ”Better Tomorrow 2025” som har tagits fram i enlighet med FN:s 17 globala hållbarhetsmål, omfattar nio konkreta och mätbara åtaganden inom såväl social som miljömässig hållbarhet. Vi ser klimatfrågan som särskilt utmanande och har identifierat det som ett område där vi kan göra skillnad som stor måltidsaktör.​

Världens matsystem står för en tredjedel av de globala utsläppen av växthusgaser. Omställningen av matsystemet är därför helt avgörande för att kunna nå FN:s globala hållbarhetsmål inom ramen för Agenda 2030.

Under 2023 har vi därför beslutat att lägga extra fokus på vår gastronomiska omställning, i linje med vår ambition att bli världsledande inom hållbara måltider.​

 I vår Better Tomorrow Yearbook för verksamhetsåret 2023 kan du bland annat läsa om:

  • Vårt arbete inom hälsa och säkerhet, matsäkerhet, miljö, arbetsmiljö, jämställdhet, mångfald, rättvisa och inkludering
  • Sodexos arbetsgivarlöfte till medarbetarna
  • Bistro by Sodexo – vårt nya måltidskoncept för patienter och äldre
  • Vilka insatser vi gjort inom ramen för Stop Hunger och Stop Hunger servathon 2023
  • Electrolux Food Foundations utbildningsprogram ”Like A Chef” som vi varit en del av under året
  • Vårt partnerskap med rekryteringsbolaget CoGig och deras talangprogram ”Female Leader Engineer”
  • Hur AI förenklar jobbet för våra hjälpmedelstekniker
  • Vår nya innovativa, ekonomiskt- och miljömässigt fördelaktiga städlösning ”dynamisk städning”
  • Olika initiativ som hjälper oss att minska matsvinnet; Waste in Mind, återanvändningsbara matlådor, samarbete med Meal Meal Makers
 

Better Tomorrow Yearbook FY23 - Sodexo Sverige

Better Tomorrow Yearbook FY23 Sodexo Sverige.png

 

Vill du veta mer om Sodexo eller bli en av oss?

Tillbaka till listan
Så här kan du nå oss Öppen delning och andra åtgärder