Sodexo är bland de första företagen att ansluta sig till Stockholms läns jämställdhetsstrategi Jämställt Stockholm för perioden 2024-2027.

Länsstrategin omfattar mål och riktning och är vägledande för länets statliga myndigheter, civilsamhällets organisationer, näringslivet och kommuner. Sex prioriteringar har arbetats fram och är tänkta att användas som utgångspunkt i framtagandet av organisationernas egna handlingsplaner:

1.     En jämn fördelning mellan makt och inflytande
2.     Ekonomisk jämställdhet
3.     Jämställd utbildning
4.     Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
5.     Jämställd hälsa
6.     Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

 "Jämställdhetsfrågor är sedan många år ett prioriterat område för Sodexo. Vi har kommit långt och delar gärna med oss av våra erfarenheter , men ser också fram emot att nätverka för att lära oss av hur andra jobbar", säger Anneli Hultman, Head of Labor Relations och samordnare inom mångfald och inkludering. 

 

 

Vill du veta mer om Sodexo eller bli en av oss?

Tillbaka till listan
Så här kan du nå oss Öppen delning och andra åtgärder