Varje år mäter och rankar World Benchmarking Alliance, WBA, världens mest inflytelserika företag i omställningen mot en hållbar framtid, utifrån FN:s globala hållbarhetsmål. Inom Food and Agriculture Benchmark 2023, som mäter företagens omställning av matsystemet, rankas Sodexo för andra året i rad som världsledande inom restaurang- och livsmedelssektorn.

Världens matsystem står för en tredjedel av de globala utsläppen av växthusgaser. Omställningen av matsystemet är därför helt avgörande för att kunna nå FN:s globala hållbarhetsmål inom ramen för Agenda 2030. WBA:s Food and Agriculture Benchmark 2023 gör en helhetsbedömning av hur världens 350 mest inflytelserika företag bidrar till omställningen av matsystemet från jord till bord. På den övergripande rankingen kommer Sodexo på en 59:e plats, och inom sektorn för restaurang och livsmedel på en första plats – för andra året i rad.

"Jag är oerhört stolt över erkännandet från WBA, det är ett kvitto på att vi är på rätt väg i matomställningen. Vi hade inte kommit hit utan stödet och engagemanget från våra medarbetare, kunder, partners och leverantörer. Men vi är långt ifrån klara, omställningen kräver stora förändringar i alla led, och klimatet väntar inte", säger Peter Mellin, vd Sodexo Sverige

Sodexo utmärker sig också på WBA:s Nature Benchmark 2023, som mäter och rankar de insatser som världens 380 mest inflytelserika företag gör för att skydda vår miljö och dess biologiska mångfald. På den övergripande rankingen kommer Sodexo på en 61:e plats, och inom sektorn för restaurang och livsmedel på en andra plats.

"Det här ger oss motivation att fortsätta arbetet i omställningen mot en hållbar verksamhet för en hållbar framtid, och jag hoppas att vi kan inspirera andra organisationer att ta efter. På Sodexo kommer vi att fortsätta sätta ambitiösa mål på både global och lokal nivå, fatta modiga beslut och våga testa nya innovationer och arbetssätt som driver vårt hållbarhetsarbete framåt", säger Peter Mellin.

Peter Mellin.jpg
Peter Mellin, vd Sodexo Sverige

 

Tillbaka till listan
Så här kan du nå oss Öppen delning och andra åtgärder