Städning

cleaningProfessionellt utförd städning är viktigt ur flera aspekter. Det mest självklara är att lokaler och ytor ska se rena och fräscha ut för att uppfattas som trivsamma. Men det finnas även ett djupare plan där det är av största vikt att förebygga och minska smittspridning. Med rätt utförd rengöring förlängs dessutom livslängden på golv och inredning. Vår städpersonal har relevant utbildning och erfarenhet av hur man bäst tar hand om olika ytor och miljöer. Vi har ett brett utbud av specialistutbildningar.

Tillsammans med dig som kund arbetar vi fram en lösning som anpassas efter den specifika lokalens ytor, material, inredning och bruk. De specifika behoven avgör om tjänsten ska utföras enligt frekvensstädning eller funktionsstädning. Vi erbjuder även en rad kringtjänster som till exempel: blomskötsel, utomhusskötsel och avfallshantering.

Städning och miljö
Vi utför våra städtjänster miljövänligt, ergonomiskt och ekonomiskt. Vi arbetar aktivt med att minska förbrukningen av kemikalier. Med torra städmetoder är vi skonsamma mot såväl material och inredning som människor och miljö. Vi utvecklar metoder och redskap i samarbete med leverantörer. För golvvård implementerar vi nya kemfria metoder och städmaskiner som rengör med endast vatten.

Läs mer om vårt erbjudande inom städtjänster

Rena och funktionella lokaler - alla tjänster

-

Städning

Tillsammans med dig som kund arbetar vi fram en lösning som anpassas efter den specifika lokalens ytor, material, inredning och bruk.

Specialstädning

Vi har mångåring erfarenhet av specialstädning och kan göra en professionell bedömning som mynnar ut i förslag på åtgärder utöver den regelmässiga städningen.

Avfallshantering och återvinning

En miljömedveten arbetsplats förutsätter en väl fungerande källsortering och avfallshantering.

 

Certifierade och auktoriserade

Sodexo är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och 14001 samt Auktoriserat Serviceföretag genom Almega städföretagen. Det säkerställer att vi har gemensamma arbetssätt oavsett distans till vår kunds verksamhet.

Sodexo Serviceportal

ServiceportalenSodexo Serviceportal samordnar all information som är relevant för att kvalitetssäkra vår serviceleverans till dig som kund och för att utveckla vår affärsrelation.