Städning

bio cleaningMed rätt städmetoder och specialutbildad städpersonal går det att minska risker för smittspridning. Våra medarbetare som arbetar inom hälso- och sjukvården genomgår utbildningar där de lär sig att identifiera och rengöra riskytor som kan bidra till spridning av infektioner. De lär sig också hur man minimerar smittrisker via sig själv, maskiner och utrustning.

Vi har mångårig erfarenhet och stor kunskap kring städuppdrag inom hälso- och sjukvården. Professionellt utförda städtjänster minimerar smittrisker mellan anhöriga, vårdpersonal och patient. Därmed slipper du onödiga infektionsproblem som kan orsaka förlängt vårdbehov.

Exempel på specifika utbildningar inom vårdmiljö:

  • Hygienutbildning, basala hygienrutiner

  • Städning i vårdmiljö

  • Smittspridning

  • Städning hos infekterad patient

  • Brand och säkerhet


Läs mer om vårt erbjudande inom städtjänster

 

Rena och hygieniska lokaler - alla tjänster

-

Städning

Vi har mångårig erfarenhet och stor kunskap kring städuppdrag inom hälso- och sjukvården. Professionellt utförda städtjänster minimerar smittrisker mellan anhöriga, vårdpersonal och patient.

Specialstädning

Vi har mångåring erfarenhet av specialstädning och kan göra en professionell bedömning som mynnar ut i förslag på åtgärder utöver den regelmässiga städningen.

Avfallshantering och återvinning

En miljömedveten arbetsplats förutsätter en väl fungerande källsortering och avfallshantering.

Certifierade och auktoriserade

Sodexo är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och 14001 samt Auktoriserat Serviceföretag genom Almega städföretagen. Det säkerställer att vi har gemensamma arbetssätt oavsett distans till vår kunds verksamhet.

Mångfald och inkluderande

Mångfald och inkluderande

För oss handlar mångfald och inkluderande om att som arbetsgivare ta ett moraliskt ansvar. Genom partnerskap, program och aktiviteter som till exempel mångfaldsutbildningar och medarbetarnätverk, skapar vi en kultur som välkomnar olikheter och uppskattar unika talanger.