Vaktmästeri

Sjukhus vaktmästeriSamordning av servicefunktioner, rutiner och god beredskap bidrar till effektivare flöde i verksamheten. Våra hustekniker är utbildade för att utföra kringservice som är kopplad till din vårdverksamhet. Det kan till exempel handla om patienttransporter mellan olika avdelningar och mottagningar, beställning och leverans av medicinska gaser, avfallshantering, hantering av sekretessbelagda dokument, varumottagning, internpost, växtskötsel, sömnad och kemtvätt.

Genom att samordna servicetjänsterna i verksamheten får du en kostnadseffektiv och trygg verksamhet. Samtidigt får vårdpersonalen möjlighet att fokusera på sina kärnuppgifter.

Miljö
Inom alla våra tjänsteområden finns en plan för hur vi ska minska våra tjänsters eventuella miljöpåverkan. Vi kallar vår långsiktiga hållbarhetsplan för Better Tomorrow Plan. I planen finns tydliga mål och tillsammans med kunder och partners jobbar vi fram miljövänliga alternativ. Det kan till exempel handla om att spara energi, sopsortera, minska transporter och välja miljövänliga produkter.

Effektiva verksamheter - alla tjänster

-

Lokaloptimering

Genom att utnyttja befintliga lokaler mer effektivt finns möjlighet att minska kostnader och samtidigt skapa trivsammare arbetsmiljö.

Möten och konferens

Vi tar hand om grundförutsättningarna för att mötet eller konferensen ska lyckas – fungerande teknik, logistik och god mat.

Post och godshantering

Genom att låta oss hantera hela flödet av in- och utgående försändelser säkerställer du en säker och smidig hantering av post och gods.

Säkerhet

Vi erbjuder en rad tjänster inom säkerhet som bidrar till genomarbetade säkerhetsrutiner och en tryggare arbetsplats.

Vaktmästeri

Samordning av servicefunktioner, rutiner och god beredskap bidrar till effektivare flöde i verksamheten.

Växel och Reception

ServiceCenter är ett koncept där vi skapar ett smidigt samarbete mellan reception, växel och hustekniker på arbetsplatsen.

Distribution

Vi kan ta ansvar för hela kedjan i logistiken och har full kontroll på varuflödet och dina leveranser. 

Sodexo som arbetsgivare

Sodexo som arbetsgivare

Våra framgångar är helt beroende av våra medarbetares kunnande, stolthet och tillfredsställelse över att leverera vår service inom alla våra verksamheter. Vi strävar efter att varje enskild individ, oavsett kvalifikationer, har möjligheten att löpande utveckla sin förmåga och avancera inom sitt ansvarsområde.