Med kunskap och erfarenhet kommer man långt, men för att bli en bra leverantör till omsorgen, hälso- och sjukvården behövs ett genuint engagemang. Våra medarbetare värnar om sina patienter och försöker göra det allra bästa av varje enskild situation.

Sedan flera år tillbaka driver vi hjälpmedelsverksamhet på några platser i landet och i Stockholm driver vi en syncentral. Det gör att vi behöver duktiga och erfarna experter inom flera områden. Hos oss jobbar till exempel: Sjuksköterskor, fysioterapeuter, synpedagoger, psykologer och kuratorer. Vår plan är att fortsätta att utveckla våra tjänster inom vård och omsorg.

Som anställd hos oss blir du en del av ett globalt bolag med tillgång till kunskaper och erfarenheter från flera länder. Vi ser gärna att de som söker sig till oss gillar att vara med och påverka och utveckla tjänster och verksamheter. Vi har korta vägar till beslut och eftersträvar enkla och effektiva arbetssätt som ger bästa möjliga resultat för våra kunder och de som nyttjar våra tjänster.

Ytterst är vår målbild är att bidra till förbättrad livskvalitet hos anställda och de som använder våra tjänster. Våra framgångar bygger till stor del på vår värdegrund. Läs gärna mer om den.

Lediga tjänster

Sodexo är ett kunskapsföretag som söker medarbetare med olika inriktningar, bakgrunder och erfarenheter.

Sök lediga tjänster
Så här kan du nå oss Öppen delning och andra åtgärder