Golden Rules vid fakturor till Sodexo AB

Till dig som leverantör till Sodexo, vänligen säkerställ att följande regler följs vid fakturering till Sodexo AB. Detta är avgörande för att säkerställa oönskade problem/förseningar angående behandlingen av dina fakturor.

Golden Rules vid utfärdande av fakturor till Sodexo AB - ange följande: 

Referens/Ordernummer Fakturadatum Valuta Brutto
Leverantörens namn/adress Organisationsnummer Momssats (%) Bankkonto
Fakturanummer Momsregistreringsnummer Netto E-postadress

 

Sodexo AB:s organisationsnummer: 556528-2984

 

Är du leverantör och behöver kontakta oss via telefon?

Du når oss på telefonnummer +46 8 505 02 656. Öppettid: 09:30-15:30.

 

Sodexo AB tar endast emot fakturor via EDI och E-mail, vid undantagsfall pappersfaktura. Alla leverantörsfakturor läses in i systemen PAS eller i Pyramid, baserat på vilken referens som anges på fakturan.

Fakturor till PAS

Ange referens 5 siffror (uppdragsnummer)

 

Fakturor till Pyramid (Hard FM)

Ange referens 2 bokstäver och 4-6 siffror (ordernummer)

Via e-post: 
faktura.ekonomi.SE@sodexo.com

 

Via e-post:
sodexo.pyd@maildrop.wm.net

Faktura-adress pappersfaktura (OBS! Får endast användas i undantagsfall):

Sodexo AB
(Uppdragsnummer)
C9142
190 85 Rosersberg
 

Faktura-adress pappersfaktura (OBS! Får endast användas i undantagsfall): 

Sodexo AB
(Ordernummer)
C9159
190 85 Rosersberg

 

Räntefakturor och kravhantering

Alla räntefakturor och kommunikation angående krav ska skickas till e-postadress: Invoices.P2P.SE@sodexo.com

Kunder – remitteringsmeddelanden

Från och med den 1 juni 2022 måste betalningsinformation skickas till den nya e-postadressen: remitt.SE@sodexo.com

 

Back
Kontakt vid fakturafrågor både från kunder och leverantörer
Dina uppgifter
Ditt meddelande

Information om personuppgiftsbehandling

Sodexo har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att hantera och besvara ditt meddelande. Vi kommer inte att dela dina personuppgifter med någon utanför Sodexo såvida det inte krävs för att kunna meddelandet. Vi kommer att gallra dina uppgifter när dem inte längre behövs för att hantera ditt meddelande eller ett ärende som uppstår som en följd av meddelandet. Du har bland annat rätt att begära utdrag, rättelse och radering av dina personuppgifter genom att skicka ett mail till: privacy.nordics@sodexo.se.

Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du här.