Go to content Go to the main menu Go to search

Frågor och svar till medarbetare

Formulär för att kontakta löneavdelningen

Fyll i detta formulär för att komma i kontkt med vår lönevadelning, glöm inte att ange ditt personnummer.

Dina uppgifter
Ditt meddelande

Storleken på ett dokument får inte överstiga 2 Mb. Tillåtna filformat: .jpg, .pdf

Information om personuppgiftsbehandling

Sodexo har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att hantera och besvara ditt meddelande. Vi kommer inte att dela dina personuppgifter med någon utanför Sodexo såvida det inte krävs för att kunna meddelandet. Vi kommer att gallra dina uppgifter när dem inte längre behövs för att hantera ditt meddelande eller ett ärende som uppstår som en följd av meddelandet. Du har bland annat rätt att begära utdrag, rättelse och radering av dina personuppgifter genom att skicka ett mail till: privacy.nordics@sodexo.se.

Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du här.